Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

Nội dung sau đây là phân tích vấn đề phát triển ngành du lịch từ bài tập sách bài tập (SBT) bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch trong sách địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo.

Đầu tiên, bài tập yêu cầu học sinh xem xét biểu đồ 38 trong sách giáo khoa để thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới từ năm 1990 đến năm 2020. Học sinh cần khoanh tròn chữ cái ứng với loại biểu đồ phù hợp: biểu đồ tròn, biểu đồ miền, biểu đồ cột chồng, hoặc biểu đồ cột ghép. Sau đó, học sinh phải trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu trong biểu đồ như doanh thu du lịch bình quân, ảnh hưởng của các yếu tố như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại.

Bài tập tiếp theo yêu cầu học sinh xem xét hình 37.2 trong sách giáo khoa để nhận định về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới. Học sinh phải xác định xem những nhận định được đưa ra là đúng hay sai và điền thông tin về các quốc gia có số lượt khách du lịch quốc tế lớn vào năm 2020.

Cuối cùng, bài tập đặt ra một số vấn đề cần xem xét trong việc khai thác tài nguyên du lịch như sử dụng tối ưu tài nguyên môi trường, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa xã hội, đảm bảo lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Học sinh được khuyến khích suy nghĩ và đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Tóm lại, bài tập này giúp học sinh hiểu rõ về vấn đề phát triển ngành du lịch trên thế giới, qua đó giúp họ nâng cao kiến thức về địa lí và nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển ngành du lịch một cách bền vững.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.37034 sec| 2226.438 kb