Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Trong bài 26 của sách địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo, chúng ta được giao các bài tập liên quan đến các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Bài tập bao gồm việc khoanh tròn các ý đúng, nối các ý với nhau, và so sánh đặc điểm của ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Trong bài tập, chúng ta được yêu cầu khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng như vai trò của ngành trồng trọt, cây lương thực chính của miền nhiệt đới, vai trò của chăn nuôi, và đặc điểm của ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải nối các ý phù hợp với nhau, đưa ra tên 3 quốc gia đứng đầu về sản xuất các nông sản, và đánh giá các nhận định về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là đúng hay sai.

Cuối cùng, bài tập cũng yêu cầu so sánh đặc điểm của ngành trồng trọt và chăn nuôi, nhấn mạnh vào sự giống nhau và khác nhau về đối tượng sản xuất, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, và sự liên kết trong quá trình sản xuất.

Thông qua bài tập này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về vai trò của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và cách thức chúng đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội. Hi vọng rằng bài tập sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức và ứng dụng trong thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.44335 sec| 2229.641 kb