Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 4: Trái Đất, Thuyết kiến tạo mảng

Bài tập sách bài tập (SBT) bài 4: "Trái Đất, Thuyết kiến tạo mảng" đề cập đến một số vấn đề quan trọng về cấu trúc và hình thành của Trái Đất. Trong đó, sách đề cập đến thuyết kiến tạo mảng, một khái niệm quan trọng để hiểu sâu hơn về vỏ Trái Đất.

Theo sách, vỏ Trái Đất được chia thành các mảng kiến tạo, mỗi mảng có vỏ lục địa và vỏ đại dương. Các mảng này di chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo trong lớp manti trên, do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo. Các mảng có thể tách rời hoặc xô vào nhau trong quá trình di chuyển, tạo ra các vùng bất ổn và địa chấn trên bề mặt Trái Đất.

Thuyết kiến tạo mảng giúp giải thích tại sao có các biến đổi địa chất như động đất, núi lửa, hoặc sự hình thành của các dãy núi, hệ thống dẫn nước phong phú. Việc hiểu rõ về cấu trúc và quá trình di chuyển của các mảng kiến tạo là quan trọng để dự báo và đáp ứng các biến đổi tự nhiên trên Trái Đất.

Nhờ sách bài tập này, học sinh có thể nắm vững kiến thức về cấu trúc của Trái Đất, hiểu rõ hơn về thuyết kiến tạo mảng và tác động của nó đến môi trường sống. Hi vọng rằng việc học bài này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về hành vi tự nhiên của hành tinh chúng ta.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.48317 sec| 2229.211 kb