Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 19: Dân số và sự phát triển dân số thế giới

Giải bài 19: Dân số và sự phát triển dân số thế giới

Trên sách bài tập địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo, bài tập số 19 mang đến những câu hỏi liên quan đến dân số và sự phát triển dân số thế giới. Với phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết, việc học tập và hiểu bài học sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trả lời câu hỏi:

1. Hai quốc gia có quy mô dân số đứng đầu thế giới năm 2020 là Trung Quốc và Ấn Độ.

2. Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên bị suy giảm.

3. Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là tỉ suất tăng dân số tự nhiên.

4. Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là gia tăng dân số cơ học.

5. Động lực phát triển dân số thế giới là gia tăng dân số tự nhiên.

Bên cạnh đó, việc cập nhật số liệu dân số và phân tích tác động đến gia tăng dân số thế giới là một phần quan trọng trong bài tập. Thông tin về quy mô dân số của các quốc gia lớn nhất và ít nhất trên thế giới cũng được nêu rõ.

Phân tích thời kì dân số thế giới tăng mạnh nhất và dự báo tốc độ gia tăng dân số trong tương lai cũng là một phần quan trọng của bài tập. Các nhân tố tác động đến gia tăng dân số thế giới cũng được vẽ sơ đồ khái quát, giúp học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Những ví dụ minh hoạ về tác động của nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến gia tăng dân số trên thế giới và các quốc gia sẽ giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.47665 sec| 2234.297 kb