Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Nội dung sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu cung cấp cho học sinh các bài tập để hiểu rõ hơn về các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất.

Bài tập đầu tiên yêu cầu học sinh khoanh tròn các ý đúng liên quan đến số lượng đới khí hậu, các kiểu khí hậu ở đới nhiệt đới, đài trung hải và phân bố của chúng, cũng như kiểu khí hậu gió mùa và phân bố của chúng ở các đới khí hậu khác nhau.

Bài tập tiếp theo yêu cầu học sinh dựa vào hình 11.2 trong sách giáo khoa để chọn và mô tả đặc điểm khí hậu của một địa điểm mà họ thích. Họ cần mô tả kiểu khí hậu, phân bố và đặc điểm khí hậu như nhiệt độ và lượng mưa tại địa điểm đó.

Cuối cùng, học sinh được yêu cầu sưu tầm hình ảnh về kiểu khí hậu ở một số nơi trên thế giới và dán vào ô tương ứng.

Sách cung cấp đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ hơn về các kiểu khí hậu và địa lý trên Trái Đất. Mong rằng sách sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng phân tích bản đồ và biểu đồ về khí hậu.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.49749 sec| 2226.82 kb