Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 36: Địa lí ngành thương mại

Bài 36 trong sách giải bài tập sách bài tập (SBT) về địa lí ngành thương mại cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về vai trò và hoạt động của ngành thương mại. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này, sách cung cấp đầy đủ phần đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập.

Các câu hỏi trong bài 36 như việc nhận diện vai trò của ngành thương mại, đo lường hoạt động ngoại thương, hiểu biết về nhập siêu, xuất siêu, và ảnh hưởng của các yếu tố như dân số, phân bố dân cư đến sự phát triển của ngành thương mại được giải đáp một cách chi tiết và dễ hiểu.

Ngoài ra, sách còn cung cấp thông tin về các tổ chức kinh tế như MERCOSUR, ASEAN và những quốc gia thành viên của họ. Hơn nữa, sách cũng đưa ra những nhận định đúng và sai về tình hình phát triển và phân bố ngành thương mại để học sinh tự kiểm tra kiến thức của mình.

Tóm lại, sách giải bài tập này không chỉ giúp học sinh ôn tập kiến thức mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về ngành thương mại và tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế thế giới.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.44532 sec| 2228.992 kb