Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 20: Cơ cấu dân số

Giải bài 20: Cơ cấu dân số

Trên trang sách địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo, bài toán 20 về cơ cấu dân số cung cấp các câu hỏi đa dạng về các khái niệm và lĩnh vực liên quan đến cơ cấu dân số. Phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh hiểu rõ từng bước giải quyết bài tập.

Câu 1:

Trong câu hỏi này, học sinh cần khoanh tròn chữ cái đúng với ý. Ví dụ như cơ cấu dân số được chia thành hai loại chính là: cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Câu 2:

Trong câu hỏi này, học sinh cần nối các ý ở cột A với các ý ở cột B tương ứng.

Câu 3:

Học sinh cần nhận xét cơ cấu dân số theo giới của các châu lục năm 1950 và 2020 dựa trên bảng số liệu được cung cấp.

Câu 4:

Trong câu này, học sinh cần xác định kiểu tháp dân số thể hiện cơ cấu dân số già thông qua việc so sánh các hình ảnh được cung cấp.

Câu 5:

Đây là bài tập yêu cầu học sinh tính cơ cấu dân số theo giới tương ứng với các nhóm tuổi của một quốc gia cụ thể.

Câu 6:

Trong câu này, học sinh được yêu cầu thu thập thông tin về một loại cơ cấu dân số cụ thể tại tỉnh, thành phố họ đang sinh sống và phân tích chi tiết các số liệu đó.

Đây là cách học sinh có thể tiếp cận và hiểu rõ về cơ cấu dân số thông qua việc giải bài tập trong sách bài tập. Việc phân tích và áp dụng kiến thức vào thực tế giúp học sinh củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45476 sec| 2229.156 kb