Xác định một đề tài nghiên cứu, xây dựng đề cương cho để tài đó (dựa trên các thông tin đã tìm được) và trình bày đế cương nghiên cứu của bạn.

Đề cương nghiên cứu: "Gìn giữ và phát huy giá trị đặc sắc của làn điệu hát then đàn tính ở Tỉnh Bắc Kạn"

Đề tài nghiên cứu này nhằm khái quát về làn điệu hát then đàn tính ở Tỉnh Bắc Kạn và tìm hiểu về tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy nét đặc sắc của nó trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân nơi đây.

Cơ sở lí thuyết:

Làn điệu hát then đàn tính là một phần trong sinh hoạt văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Bắc Kạn. Hát then không chỉ mang yếu tố tâm linh mà còn thể hiện tình yêu, nỗi lòng của người hát đến cộng đồng. Ngoài ra, việc bảo tồn và phát huy giá trị của hát then cũng hỗ trợ cho việc duy trì và phát triển văn hoá dân tộc ở địa phương.

Kết quả nghiên cứu:

I. Một số vấn đề liên quan đến làn điệu hát then đàn tính ở Bắc Kạn:

Hát then là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hoá của người dân tộc Tày, Nùng ở Bắc Kạn. Làn điệu hát then thường được biểu diễn trong các dịp lễ tết, lễ cầu mùa và cầu yên, thể hiện lòng thành của người dân đối với thế giới tâm linh.

II. Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy đặc sắc của hát then đàn tính ở Bắc Kạn:

Đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Bắc Kạn vẫn giữ vững truyền thống hát then, nhưng có dấu hiệu giảm sút đối với giới trẻ. Việc gặp khó khăn trong việc thu hút giới trẻ cần được quan tâm để bảo tồn và phát triển hát then đàn tính.

III. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy nét đặc sắc của hát then đàn tính ở tỉnh Bắc Kạn:

Làn điệu hát then đàn tính không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân tại Bắc Kạn mà còn là cầu nối giữa con người và thế giới tâm linh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của hát then là cần thiết để duy trì văn hoá truyền thống của dân tộc tại địa phương.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.83066 sec| 2303.742 kb