Lập đề cương cho báo cáo nghiên cứu về một vấn đề bạn muốn tìm hiểu và có điều kiện thu thập tài liệu.

Lập đề cương cho báo cáo nghiên cứu về hát then đàn tính ở Tỉnh Bắc Kạn

Trong báo cáo nghiên cứu này, chúng ta sẽ tập trung vào việc gìn giữ và phát huy giá trị đặc sắc của làn điệu hát then đàn tính ở Tỉnh Bắc Kạn.

I. Khái quát đề tài nghiên cứu

Trên cơ sở văn hoá dân tộc Tày, Nùng, hát then đàn tính không chỉ là một nét đặc sắc của các sự kiện lễ hội mà còn là cách thể hiện tâm linh và tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển làn điệu then ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức.

II. Cơ sở lí thuyết

Giới thiệu về hát then đàn tính, nền tảng văn hoá và tín ngưỡng đằng sau những bản hát then. Nghiên cứu các khái niệm quan trọng liên quan đến hát then đàn tính.

III. Kết quả nghiên cứu

A. Một số vấn đề về liên quan đến hát then đàn tính ở Bắc Kạn:

Hát then là nét văn hoá độc đáo của người dân Tày, Nùng, thể hiện qua các sự kiện lễ hội. Sự ưa thích và biểu diễn hát then đang giảm dần trong giới trẻ.

B. Thực trạng giữ gìn và phát huy đặc sắc của hát then đàn tính ở Bắc Kạn:

Đồng bào dân tộc Tày, Nùng vẫn giữ truyền thống hát then, tạo ra nhu cầu cho các nghệ nhân. Tuy nhiên, nguy cơ mất dần nghệ nhân cao tuổi và thiếu sự quan tâm của giới trẻ.

C. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy nét đặc sắc của hát then đàn tính ở Bắc Kạn:

Hát then đàn tính không chỉ là hình thức giải trí mà còn là cách tôn vinh truyền thống văn hoá dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Qua việc nghiên cứu và phân tích vấn đề này, hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về việc bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của hát then đàn tính ở Bắc Kạn.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.51524 sec| 2302.773 kb