Tóm tắt các sự kiện chính trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng đài.

Tóm tắt sự kiện trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng đài

Trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng đài, chúng ta được giới thiệu với cuộc đời của nhân vật chính Vũ Như Tô, một kiến trúc sư tài giỏi. Dưới triều vua Lê Tương Dực, Vũ Như Tô bị bắt xây dựng Cửu Trùng đài để phục vụ vua và các cung nữ.

Tuy nhiên, vì tôn trí và lòng tự trọng, Vũ Như Tô đã từ chối mệnh lệnh của vua dù đối diện với nguy cơ bị giết hại. Thông qua sự thuyết phục của cung nữ Đan Thiềm, Vũ Như Tô đã quyết định xây dựng Cửu Trùng đài nhưng không ngờ rằng công trình này đã gây ra biết bao tại họa cho người dân, từ tăng thuế đến hành hạ những người chống đối.

Chính sự oán hận của dân chúng đã khiến cho quận công Trịnh Duy Sản cầm đầu cuộc nổi loạn, đẩy vua Lê Tương Dực và Vũ Như Tô vào vòng luân hồi của vận mệnh. Cuối cùng, cả Cửu Trùng đài cũng bị thiêu hủy trong cuộc nổi dậy của nhân dân.

Trên nền cốt truyện lịch sử, Vĩnh biệt Cửu Trùng đài đã khắc họa một hình ảnh sống động về tình cảm, trí tuệ và tâm hồn của nhân vật chính Vũ Như Tô, cũng như về sự phản kháng và bất bình của nhân dân trước sự tham vọng và xa hoa của quyền lực phong kiến.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.44391 sec| 2289.25 kb