Hoài Thanh cho rằng: Các nhà thơ của phong trào Thơ mới đã "dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng Việt". Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về ý kiến này.

Trong phong trào Thơ mới, Hoài Thanh xác định rằng các nhà thơ của phong trào đã "dồn tình yêu quê trong tình yêu tiếng Việt". Điều này thể hiện sự khát khao, tôn trọng và yêu quý văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc. Các nhà thơ Thơ mới sử dụng tiếng Việt một cách lanh lợi, sáng tạo để truyền đạt tâm trạng, cảm xúc, ý nghĩa sâu sắc về quê hương, về cuộc sống. Thông qua việc sáng tác thơ, họ khẳng định giá trị đặc biệt của tiếng Việt và văn hóa truyền thống, đồng thời làm phong phú hơn ngôn từ và hình ảnh trong văn học. Tình yêu tiếng Việt, yêu quê hương gắn kết thành một khía cạnh tinh tế, đẹp đẽ trong thơ ca Thơ mới, đem lại cái nhìn mới mẻ, sâu sắc và đầy cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.40457 sec| 2291.023 kb