Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) tóm tắt những thông tin thú vị mà bạn thu thập được về trí thông minh nhân tạo.

Trí Thông Minh Nhân Tạo: Một Tổng Quan

Trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí thông minh nhân tạo (AI) là khái niệm ám chỉ khả năng của máy móc hoặc máy tính bắt chước các chức năng "nhận thức" mà con người thường xử lý. AI có thể được phân thành ba loại hệ thống khác nhau: AI phân tích, lấy cảm hứng từ con người và nhân tạo. AI phân tích tạo ra một đại diện nhận thức về thế giới và sử dụng học tập dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ để đưa ra quyết định trong tương lai.

AI lấy cảm hứng từ con người hiểu cảm xúc của con người và xem xét chúng trong quá trình ra quyết định, trong khi AI nhân cách hóa có khả năng tự ý thức và tự nhận thức trong các tương tác. Các ứng dụng của AI ngày nay bao gồm nhận dạng chữ viết, nhận dạng tiếng nói, dịch tự động, lái xe tự động và robot.

Trí thông minh nhân tạo đã trải qua sự phát triển đáng kể trong thế kỷ 21, trở thành một phần thiết yếu của ngành công nghệ và giúp giải quyết nhiều vấn đề thách thức trong học máy, công nghệ phần mềm và nghiên cứu vận hành.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.39594 sec| 2289.961 kb