Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) bàn về cách ứng xử trước sự được mất, khen chê, may rủi,... mà tác giả đã thể hiện trong Bài ca ngất ngưởng.

Cách ứng xử trước sự được mất, khen chê, may rủi trong 'Bài ca ngất ngưởng'

Qua tác phẩm 'Bài ca ngất ngưởng', chúng ta thấy tác giả đã thể hiện một cách ứng xử đặc biệt và khác biệt trước các tình huống được mất, khen chê, may rủi. Nguyễn Công Trứ, nhà nho chân chính, không khuôn theo tư tưởng Nho học, mà tự tin mạnh dạn đề cao vai trò của bản thân. Ông không coi trọng danh lợi, mà chỉ tập trung vào giúp vua giúp nước. Ông không buồn khi mất, cũng không vui khi được; nhận thức 'được-mất' không quan trọng. Ông sống thú vui của bản thân, không để ý đến tiếng khen, tiếng chê. Nguyễn Công Trứ thể hiện sự khác biệt, 'ngất ngưởng' trong suy nghĩ và cách hành xử của mình, tạo ra một phong cách sống độc đáo và lạ thường.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.42399 sec| 2293.906 kb