Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết về đề tài đã chọn, Viết hai đoạn triển khai hai ý kế nhau

Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết về việc tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trong xã hội ngày nay, việc tham gia các hoạt động cộng đồng là một phần quan trọng của việc xác định giá trị đạo đức và phẩm cách của một người. Việc này giúp rèn luyện ý thức và phẩm chất của con người, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ.

Mở Bài

Việc tham gia các hoạt động cộng đồng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đó là cách để chăm sóc và phát triển cộng đồng mà bạn sống trong đó.

Thân Bài

 1. Khái niệm:
 2. Sinh hoạt cộng đồng là hoạt động tập thể của một nhóm người, một tập thể mang tính cộng đồng, nhằm mục đích tạo sự vui tươi, giao lưu, giáo dục và phát triển năng lực cá nhân.

 3. Vai trò:
 4. Tham gia hoạt động cộng đồng giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng kết giao với những người xung quanh.

 5. Biểu hiện của ý thức cộng đồng:
  • Tham gia các hoạt động tập thể của địa phương.
  • Giữ gìn môi trường và giữ gìn công cộng.
  • Hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng và tạo mối quan hệ tốt đẹp.
 6. Thực trạng:
 7. Trong xã hội còn nhiều người không có ý thức cộng đồng, điều đó dẫn đến sự ích kỷ và tâm hồn trống rỗng.

Kết Bài

Tham gia các hoạt động cộng đồng không chỉ giúp rèn luyện bản thân mà còn là cách để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Ý thức cộng đồng là nền tảng để phát triển xã hội và con người trong thời đại hiện nay.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.50765 sec| 2298.492 kb