Theo bạn, vấn đề xã hội nào được đề cập trong đoạn trích? Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về vấn đề nào.

Trong đoạn trích trên, vấn đề xã hội được đề cập đó là sự cần thiết của việc trân trọng và nâng niu tài năng nghệ thuật trong xã hội. Tác giả nhấn mạnh về mối quan hệ hài hòa giữa nghệ thuật và con người, bày tỏ sự cảm thông với bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô trong tác phẩm kịch. Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là cái đẹp mà còn phải phục vụ cho nhân dân, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghệ sĩ trong việc tạo ra những công trình vĩ đại phục vụ cho cộng đồng. Đồng thời, vấn đề về số phận và bí quyết trường tồn của các giá trị lớn trong xã hội cũng được đề cập, đặt ra những suy ngẫm về sự giàu giá trị nhân văn và nguy cơ tội lỗi khi ước mơ của con người cao thượng không được thực hiện đúng hướng.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.46844 sec| 2284.969 kb