Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của mình về “lựa chọn và hành động” của nghĩa sĩ Cần Giuộc khi đối đầu với kẻ thù xâm lược.

Trải qua biến cố lịch sử, những người dân Nam Bộ đã chứng tỏ sự bền bỉ, quyết tâm và tinh thần hy sinh cao cả khi đối mặt với kẻ thù xâm lược. Họ không ngần ngại từ bỏ tất cả, thậm chí tính mạng, để bảo vệ tổ quốc và danh dự dân tộc. Dù trước đây chỉ là những người nông dân giản dị, họ đã tự biến đổi khi thấy nguy hiểm, tìm ra trách nhiệm của mình và quyết tâm đứng lên chống lại giặc xâm lược. Sự chênh lệch về lực lượng không làm họ nản chí, mà ngược lại, họ tràn đầy dũng khí và kiên cường. Hình ảnh của họ hiện lên vĩ đại, đẹp đẽ, khi họ chiến đấu không bằng binh pháp mà bằng lòng yêu nước và sự kiên trung dũng cảm. Đó chính là tinh thần nghĩa sĩ Cần Giuộc khi đối đầu với kẻ thù xâm lược.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45507 sec| 2290.148 kb