Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 cánh diều Chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân trang 16 sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 Cánh diều

Trong sách bài tập (SBT) Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh diều, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân. Trang 16 của sách cung cấp một số bài tập để giúp học sinh hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Các bài tập được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng tự học, tư duy logic và khám phá bản thân. Hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể sẽ giúp học sinh nắm vững bài học một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng việc hướng dẫn giải bài tập chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân trang 16 sẽ giúp học sinh tiếp cận với kiến thức một cách thú vị và dễ hiểu hơn, từ đó phát triển tư duy và kỹ năng của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1 - bài 1: Chia sẻ với các bạn trong nhóm về các đặc điểm về tính cách của em.

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, bạn cần tổ chức một nhóm gồm 3-4 người.2. Sau đó, hãy giới thiệu về bản thân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1 - bài 2: Tự nhận xét về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình

Trả lời: Cách làm:1. Tự thẩm tra bản thân, tự nhận xét về những điểm mạnh và điểm yếu của tính cách.2. Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 1: Chọn ít nhất hai trong số các vấn đề nêu trong sách giáo khoa, trang 18 và trình bày quan điểm của em về vấn đề đó.

Quan điểm của em về vấn đề

 “Tình bạn”

Quan điểm của em về vấn đề

 “Tình yêu”

 

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của bài tập.Bước 2: Tóm tắt quan điểm của mình về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 2: Theo em, quan điểm sống là gì? Hãy viết vào khung dưới đây cách hiểu của em và chia sẻ với các bạn trong nhóm.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi cẩn thận.2. Tìm hiểu về khái niệm "quan điểm sống" qua tìm hiểu từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 1:  Quan sát trong quá trình học tập và trong cuộc sống, em thấy một người chủ động thường có biểu hiện như thế nào? Hãy viết ra ít nhất ba biểu hiện của họ vào các ô dưới đây nhé!

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các biểu hiện của người chủ động trong học tập và cuộc sống.2. Liệt kê ra ít... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 2: Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của bản thân em khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp.

Thuận lợi

Khó khăn

 

 

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Liệt kê những thuận lợi và khó khăn bạn gặp phải khi thể hiện sự chủ động trong học... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 1: Em hãy đọc kĩ các tình huống trong sách giáo khoa trang 19, 20 và chỉ ra biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong mỗi tình huống.

Tình huống 1

Tình huống 2

Tình huống 3

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ mỗi tình huống trong sách giáo khoa trang 19, 20 để hiểu rõ nội dung của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 2: Liên hệ bản thân, em thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó bằng những hành động cụ thể, việc làm như thế nào?

 

Trả lời: Cách làm:1. Luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động.2. Chủ động học bài và làm bài ở nhà.3. Đánh giá,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 3: Em có gặp khó khăn khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó không? Đó là những khó khăn gì?

Trả lời: Cách làm:1. Nhận biết và nhìn nhận khó khăn mình đang gặp phải khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 1: Thảo luận kĩ về hai tình huống gợi ý trong sách giáo khoa trang 21 để đóng vai thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp.

Tình huống 1

Tình huống 2

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích tình huống 1 và tình huống 2 từ sách giáo khoa.2. Tìm hiểu về cách thể hiện sự... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 2: Theo em, tình huống mà các nhóm đóng vai đã thể hiện được sự chủ động của các nhân vật chưa? Biểu hiện cụ thể của các nhân vật đó về sự chủ động là gì?

Trả lời: Cách làm:1. Xem lại hoạt động và quan sát cách mà các nhóm đóng vai đã thể hiện sự chủ động của các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 3: Chia sẻ sự chủ động của bản thân em trong học tập và giao tiếp hằng ngày.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các biện pháp để chia sẻ sự chủ động của bản thân trong học tập và giao tiếp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 1: Quan sát phần đóng vai thể hiện tình huống 1 và 2 trong sách giáo khoa trang 21 của các nhóm trong lớp, em có cảm nhận gì về sự thể hiện tính tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó của các nhân vật trong tình huống?

Tình huống 1

 

Tình huống 2

 

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét các tình huống được đề cập trong sách giáo khoa là tình huống 1 và tình huống... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 2: Hãy chia sẻ những câu chuyện, tình huống mà em biết (đọc, xem) thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định câu chuyện hoặc tình huống mà bạn biết về sự tự chủ, lòng tự trọng và ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7 - bài 1: Nêu cảm nghĩ của em về những câu nói thể hiện quan điểm sống trong sách giáo khoa, trang 22.

Trả lời: Hướng dẫn:Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhắc chúng ta - những chủ nhân của tương lai cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7 - bài 2: Em thấy ấn tượng với quan điểm nào nhất? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.Bước 2: Đánh giá các quan điểm trong bài văn, xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7 - bài 2: Hãy chia sẻ một câu danh ngôn yêu thích thể hiện quan điểm sống của em về một vấn đề cụ thể.

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một câu danh ngôn yêu thích liên quan đến quan điểm sống của bạn về một vấn đề cụ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 8 - bài 1: Em tự nhận thấy mình có điểm mạnh nào cần phát huy và điểm yếu nào cần khắc phục?

Điểm mạnh cần phát huy

Điểm yếu cần khắc phục

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thânBước 2: Liệt kê từng điểm mạnh cần phát... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 8 - bài 2: Nêu ít nhất bốn biện pháp mà em sẽ thực hiện để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.2. Trau dồi kỹ năng cần thiết như kỹ năng... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46622 sec| 2258.039 kb