Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 cánh diều Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp

Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 Cánh diều Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp

Hướng dẫn giải bài tập Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp được trình bày trên trang 59 của sách bài tập (SBT) Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh diều. Chủ đề này là một phần trong bộ sách "Cánh diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Mục tiêu của việc hướng dẫn giải này là giúp học sinh hiểu rõ hơn về thông tin nghề nghiệp và cung cấp họ các kỹ năng cần thiết trong việc chuẩn bị cho tương lai của mình.

Trong sách bài tập này, những hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững bài học, từ đó có thể áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn một cách hiệu quả. Việc hiểu biết về thông tin nghề nghiệp sẽ giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về các ngành nghề, từ đó có thể chọn lựa một con đường phù hợp với khả năng và sở thích của mình.

Mục tiêu của sách bài tập "Cánh diều" không chỉ là giúp học sinh học tốt mà còn là giúp họ phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng. Chính vì vậy, việc hướng dẫn giải bài tập Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình học tập và phát triển của học sinh.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1 - bài 1: Liệt kê ít nhất ba nghề thuộc mỗi nhóm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện có ở địa phương của em theo bảng dưới đây:

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định ba nhóm hoạt động: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.Bước 2: Liệt kê ít nhất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1 - bài 2: Lựa chọn một nhóm nghề hiện có tại địa phương của em và tiến hành thu thập thông tin bằng hình thức phù hợp (quan sát, ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn,…). Hoàn thành bảng sau để chia sẻ những thông tin cơ bản của nhóm nghề đó với các bạn.

Nhóm nghề 
Công việc đặc trưng 
Yêu cầu trình độ 
Nhu cầu tuyển dụng 
Nơi làm việc 

 

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một nhóm nghề hiện có tại địa phương của bạn để thu thập thông tin.2. Tiến hành thu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 1: Nêu tên các nhóm nghề em quan tâm

 

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các nhóm nghề mà bạn quan tâm.2. Tham khảo trên internet, sách vở hoặc tìm hiểu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 2: Xác định nhóm nghề quan tâm và chia sẻ cách thức tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề đó.

Tên nhóm nghềNguồn thông tinCách tìm hiểu thông tin
    
Trả lời: Để xác định nhóm nghề quan tâm và chia sẻ cách thức tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề đó, bạn có... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 3: Thu thập thông tin về một nhóm nghề em quan tâm bằng hình thức phù hợp (quan sát, ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn,…) và hoàn thành bảng sau để chia sẻ những thông tin cơ bản của nhóm nghề đó với các bạn.

Nhóm nghề 
Công việc đặc trưng 
Yêu cầu về trình độ 
Nhu cầu tuyển dụng 
Nơi làm việc 

 

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một nhóm nghề bạn quan tâm (ví dụ: nhóm ngành giáo dục).2. Thu thập thông tin bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 1: Lựa chọn nhóm nghề và chia sẻ về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

Tên nhóm nghề:

Quy định về thời gian làm việcQuy định về đảm bảo an toàn lao độngChế độ và chính sách về sức khoẻ nghề nghiệpDụng cụ, trang phục lao động, sản xuất
     
Trả lời: Cách 1:Bước 1: Chọn nhóm nghề: Nhóm nghề xây dựngBước 2: Làm việc nhóm để thảo luận về các điều kiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 2: Em hãy trao đổi với bố mẹ hoặc người thân trong gia đình về vấn đề đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của họ.

Trả lời: Cách làm 1:1. Bước đầu tiên, bạn nên chọn một thời gian thích hợp và không gây ảnh hưởng đến công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4: Em hãy tìm kiếm thông tin tuyển dụng và chỉ rõ những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nhóm nghề em quan tâm.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm trên trang web tuyển dụng các thông tin liên quan đến nhóm nghề giáo dục.2. Đọc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 1: Quan sát các hình ảnh trong sách giáo khoa, trang 63 và chỉ rõ nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động trong từng bức tranh. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động trong các nghề đó.

TranhTên nghềNguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻBiện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
Từ phía người lao độngTừ phía người sử dụng lao động
1    
2    
3    
4    
5    

 

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét từng bức tranh trong sách giáo khoa trang 63 và nhận diện nguy cơ ảnh hưởng đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 2: Trao đổi về nguy cơ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến sức khoẻ của một nghề khác mà em quan tâm và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho nghề đó.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nghề nghiệp quan tâm: Công nhân.2. Liệt kê nguy cơ gây mất an toàn và ảnh hưởng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 1: Giới thiệu về giá trị lợi ích của nhóm nghề em quan tâm hoặc các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với đời sống, sự phát triển kinh tế ở địa phương.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nhóm nghề mà bạn quan tâm hoặc các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia diễn đàn về các nhóm nghề ở địa phương

Trả lời: Câu trả lời mở rộng và chi tiết hơn cho câu hỏi "Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia diễn đàn về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 3: Tóm tắt các thông tin mà em thu nhận được sau khi tham gia diễn đàn để chia sẻ với bạn cùng lớp.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Tham gia diễn đàn để chia sẻ kiến thức và thông tin liên quan đến các nhóm nghề... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50606 sec| 2234.336 kb