Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 cánh diều Chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng

Tham gia xây dựng cộng đồng trong sách bài tập HDTN 10 Cánh diều

Sách bài tập (SBT) HDTN 10 Cánh diều chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng là một phần của vở bài tập trang 40 trong sách Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh diều. Cuốn sách này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục, giúp học sinh nắm vững bài học một cách chi tiết và cụ thể.

Chủ đề này nhấn mạnh vào việc tham gia tích cực trong việc xây dựng cộng đồng, khuyến khích học sinh phát huy vai trò của mình trong sự phát triển của xã hội. Hướng dẫn giải trong sách cung cấp các bài tập thực hành, gợi ý và hướng dẫn cụ thể để học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Với cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, sách bài tập HDTN 10 Cánh diều Chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng xã hội và ý thức cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích học sinh trở thành những công dân tích cực, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1: Em hãy kể tên các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương mà em biết và nêu ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cá nhân và cộng đồng.

Hoạt động

Hình thức

Đối tượng thực hiện

Đối tượng hướng tới

Đơn vị tổ chức

Thời gian

Ý nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các hoạt động cộng đồng mà em biết, bao gồm hoạt động, hình thức, đối tượng thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1 - bài 2: Hãy viết tên những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia và xác định trách nhiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.

STT

Hoạt động cộng đồng mà có thể tham gia

Trách nhiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các hoạt động cộng đồng mà bạn có thể tham gia, như giúp đỡ trẻ em khuyết tật,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2: Đánh dấu đánh vào việc mà em đã làm thể hiện trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Chủ động tìm hiểu các hoạt động cộng đồng.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Chủ động tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động chung.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Giúp đỡ người thân, bạn bè hoàn thành nhiệm vụ.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Chia sẻ kiến thức, kỹ năng của mình với mọi người.

 Tham gia xây dựng cộng đồng - Cánh diều (ảnh 1) Động viên tinh thần những người cùng tham gia.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu các hoạt động cộng đồng thông qua việc đọc báo, tìm kiếm trên internet, tham... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 1: Theo em, có những tổ chức, cá nhân, nhóm nào ở địa phương có thể tham gia các hoạt động xã hội? Nêu những việc họ có thể tham gia thực hiện.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các tổ chức, cá nhân, nhóm có thể tham gia hoạt động xã hội.2. Mô tả các hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 2: Em hãy đề xuất các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội mà em cho là hiệu quả, khả thi tại địa phương.

Biện pháp mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng

Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu cụ thể của việc mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 1: Hãy liệt kê những nội dung cần tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng cho mọi người và đưa ra ví dụ cụ thể.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của nó.2. Liệt kê các nội dung cần tuyên truyền về văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 2: Hãy kể tên các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng mà em thấy hiệu quả.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Liệt kê các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 1: Chia sẻ cách vận động, thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội và hỗ trợ những người tham gia trong các tình huống sau:

Tình huống

Cách thực hiện

1. Nhóm em lên kế hoạch thực hiện hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ vùng cao và mong muốn có sự tham gia của hội phụ nữ và các tổ chức, cá nhân khác ở địa phương

 

2. Đoàn Thanh Niên phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh” để dọn đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè tham gia.

 

3. Em tham gia câu lạc bộ Bảo vệ hành tinh xanh. Dự án mà câu lạc bộ đang thực hiện là thu gom phin đã qua sử dụng để mang tới nơi xử lí đảm bảo an toàn. Em muốn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.

 

4. Em có ý tưởng thành lập nhóm tình nguyện viên để giới thiệu với du khách về di tích lịch sử của địa phương và hỗ trợ du khách. Em muốn được Ban giám hiệu và cô giáo cho phép và hỗ trợ nhóm tình nguyện viên.

 

 

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi trên như sau:1. Nhóm em lên kế hoạch thực hiện hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 2: Hãy vận dụng những kinh nghiệm đã có để đề xuất các biện pháp vận động, thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia một hoạt động xã hội có tính cấp thiết ở địa phương hiện nay.

Tên hoạt động xã hội:…………….

Biện pháp vận động, thu hút

Các công việc cụ thể

Người thực hiện

 

 

 

Trả lời: Có nhiều cách làm để vận dụng kinh nghiệm và đề xuất biện pháp vận động, thu hút các thành viên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6: Hãy viết lại những việc em đã thực hiện tốt và chưa tốt theo nội quy quy định của cộng đồng.

Những việc thực hiện tốt

Những việc thực hiện chưa tốt

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê những việc em đã thực hiện tốt theo nội quy của cộng đồng.2. Liệt kê những việc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 2: Với những việc thực hiện chưa tốt, em hãy xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nội quy, quy định của cộng đồng.

Những việc thực hiện chưa tốt

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

 

 

 

 

Trả lời: Để giải quyết câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Đầu tiên, xác định những việc thực hiện chưa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7: Em hãy lựa chọn một nội dung tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho nội dung đó.

Trả lời: Để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng, bạn có thể thực hiện như sau:1.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 8 - bài 1: Em hãy lựa chọn một hoạt động phù hợp với bản thân và lập kế hoạch để tham gia hoạt động đó.

Trả lời: Cách 1:1. Lựa chọn hoạt động: Xây dựng văn hóa giao thông.2. Lập kế hoạch:- Thực hiện research về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 8 - bài 2: Em hãy đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng mà em đã tham gia ở địa phương hoặc do nhà trường tổ chức theo các tiêu chí.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định tên hoạt động: Xây dựng văn hóa giao thông.2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động:-... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44796 sec| 2250.242 kb