Giải bài tập sách bài tập (SBT) HDTN 10 cánh diều Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường

Xây dựng nhà trường trong sách bài tập HDTN 10 Cánh diều

Trong sách bài tập (SBT) Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh diều, chủ đề 1 là xây dựng nhà trường được đề cập ở trang 4. Bài học này đã được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh tiếp cận và nắm vững kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Bài học cung cấp hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể, giúp học sinh hiểu rõ về quy trình và cách thức xây dựng nhà trường. Việc hướng dẫn chi tiết này giúp học sinh dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế và nắm bắt nội dung bài học một cách chắc chắn.

Hy vọng rằng thông qua việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, sách bài tập HDTN 10 Cánh diều sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức và trải nghiệm bài học một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1 - bài 1: Tìm hiểu về truyền thống và hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường

STTTên truyền thống
1Truyền thống thi đua học tốt.
Trả lời: Cách làm:1. Thực hiện cuộc trao đổi với các bạn, thầy cô giáo, và các cán bộ trường học để hiểu rõ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1 - bài 2: Hãy điền vào bảng dưới đây những hoạt động em đã tham gia để phát huy truyền thống nhà trường và những hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường phù hợp.

Tên truyền thốngHoạt động mà em tham giaHình thức thực hiện hoạt động
   
   
   
   

 

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ yêu cầu của bài và lướt qua các ví dụ để hiểu rõ cách thức hoàn thiện bảng.- Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1 - bài 3: Chia sẻ hình thức giáo dục truyền thống nhà trường mà em thấy hứng thú nhất. Theo em, hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nào phù hợp với trường/ lớp em? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định hình thức giáo dục truyền thống nhà trường mà bạn thấy hứng thú nhất.Bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 1: Xác định những biểu hiện của sự tự tin, thân thiên khi giao tiếp với thầy cô và các bạn. Đưa ra một tình huống giao tiếp của em với thầy cô hoặc bạn bè và chỉ ra biểu hiện tự tin, thân thiện của em.

Biểu hiện giao tiếp tự tinBiểu hiện giao tiếp thân thiệnTình huống giao tiếp tự tin, thân thiện
     
Trả lời: Cách làm:1. Xác định tình huống giao tiếp của em với thầy cô hoặc bạn bè.2. Phân tích biểu hiện của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 2: Chia sẻ khó khăn của em khi thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp.

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các khó khăn của bản thân khi thể hiện sự tự tin và thân thiện trong giao... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2 - bài 3: Hãy viết ra những biện pháp rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp của em.

Trả lời: Cách làm:1. Tập nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện.2. Rèn luyện ngôn ngữ cơ thể bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 1 : Theo ý kiến của em, bản nội quy của lớp cần có những nội dung cụ thể nào?

Trả lời: Cách làm:1. Nhớ đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của bài.2. Liệt kê các nội dung cần có trong bản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 2: Nêu thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường, lớp.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các điểm thuận lợi khi thực hiện nội quy trường, lớp.2. Liệt kê các khó khăn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 - bài 3: Đưa ra ba biện pháp rèn luyện để thực hiện tốt nội quy mà hằng ngày em vẫn thực hiện và nêu kết quả cụ thể của mỗi biện pháp

TT

Tên biện pháp

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời: Để thực hiện hoạt động 3 - bài 3, ta có thể làm như sau:1. Xác định 3 biện pháp rèn luyện để thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 1: Hãy lựa chọn một truyền thống nhà trường mà em tâm đắc nhất và xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống đó theo gợi ý sau:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG
Mục tiêu 
Nội dung giáo dục 
Hình thức 
Phân công nhiệm vụ 
Thời gian 
Địa điểm 
Kết quả dự kiến 
Trả lời: Cách làm:1. Xác định truyền thống nhà trường mà bạn tâm đắc nhất.2. Lập kế hoạch giáo dục truyền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 2: Chia sẻ những hoạt động giáo dục truyền thống mà trường em đã tham gia.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các hoạt động giáo dục truyền thống mà trường em đã tham gia.2. Mô tả mức độ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 - bài 3: Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thông nhà trường đã thực hiện.

 Với bản thânVới trường, lớp
   - Giúp nâng cao hiểu biết về.............................................. - Giữ gìn truyền thống.................................

 

Trả lời: Để làm bài tập này, bạn cần trình bày ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thông nhà trường đã thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5: Hãy lựa chọn và trình bày cách tiến hành cụ thể một biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung theo gợi ý sau: 

  • Tên biện pháp:
  • Cách tiến hành:
Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên có thể được viết như sau:Tên biện pháp: Hướng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 2: Chia sẻ một tình huống em đã thực hiện biện pháp thu hút các bạn cùng tham gia hoạt động chung. Mời các bạn tham gia cùng đóng vai.

Trả lời: Cách làm:1. Bắt đầu bằng việc tổ chức một cuộc họp nhỏ với các bạn có năng khiếu văn nghệ mà chưa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5 - bài 3: Khi thực hiện biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung, em có suy nghĩ, cảm nhận như thế nào? Hãy đánh dẫu (+) vào cột đồng ý và (-) vào cột không đồng ý:

TTSuy nghĩ, cảm nhậnĐồng ýKhông đồng ý
1Rất hào hứng  
2Đó là trách nhiệm của mỗi học sinh  
3Gặp khó khăn khi thuyết phục bạn  
4Tự tin và được các bạn ủng hộ  
5Cảm thấy việc cùng tham gia hoạt động chung là hạnh phúc  
6Suy nghĩ khác: ……………….  

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và bảng đánh dấu (+) hoặc (-) theo cảm nhận của mình về từng ý.2. Khi đánh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 1: Hãy điền tiếp những hoạt động, phong trào mà trường em/địa phương đã phát động, tổ chức theo chủ đề mỗi năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

NămChủ đềCác hoạt động theo chủ đề
2018  
2019  
2020  
Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và phân tích chủ đề của mỗi năm.- Viết ra từng hoạt động được tổ chức theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 2: Nêu một số hoạt động Đoàn phù hợp với chủ đề của năm học hiện tại mà bản thân có thể tham gia.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định chủ đề của năm học hiện tại là Học sinh với văn hóa giao thông.Bước 2:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 3: Hãy nêu ba biện pháp thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn mà em thấy hiệu quả. 

Trả lời: Để nêu ba biện pháp thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn mà có hiệu quả, bạn có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6 - bài 4: Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các hoạt động của Đoàn thanh niên và kết quả đạt được của bản thân em.

Thuận lợiKhó khănKết quả đạt được
   
Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được khi tham gia hoạt động của Đoàn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7 - bài 1: Chia sẻ cách em thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, ứng ở trong những tình huống sau:

Tình huốngCách giao tiếp, ứng xử
1.Trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm học, cô giáo tổ chức bầu ban cán sự lớp và hỏi có bạn nào xung phong không. Linh đã làm lớp trưởng nhiều năm và thấy mình có kinh nghiệm, nhưng không dám tự ứng cử. 
2. Nam có năng khiếu và học tốt môn Tiếng Anh. Vì vậy thầy giáo và các bạn trong lớp đề cử nam tham gia đội tuyển môn Tiếng Anh của trường. Nam cảm thấy băn khoăn, lo lắng nên ngập ngừng chưa trả lời. 
3. Ngày đầu tới nhận lớp, Bảo nhìn quanh và chỉ thấy có mỗi Nga là bạn cũ, còn lại toàn là bạn mới. Bảo muốn làm quen với các bạn nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. 
4. Cô giáo đưa ra một vấn đề đang rất được xã hội quan tâm và yêu cầu học sinh thể hiện quan điểm của mình về vấn đề đó. Hầu hết các bạn trong lớp đều rất tán thành, đồng tình nhưng em lại có suy nghĩ khác các bạn. Em phân vân, liệu có nên phát biểu không và phát biểu như thế nào để thể hiện sự tự tin và thân thiện của mình. 

 

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ cho câu hỏi trên như sau:1. Trong tình huống Linh đã làm lớp trưởng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7 - bài 2: Nêu những kinh nghiệm của em trong việc rèn luyện sự tự tin, thân thiện khi giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn.

Trả lời: Cách làm: 1. Tìm hiểu về các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự tin.2. Tham gia các hoạt động, khóa học... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 8 - bài 1:  Ghi lại những hoạt động chung mà bản thân em đã tham gia để xây dựng nhà trường theo bảng dưới đây:

STTHoạt động chungKết quả hoạt động
   
   
   

 

Trả lời: Để làm câu hỏi trên, học sinh có thể thực hiện như sau:1. Xem xét các hoạt động mà mình đã tham gia... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.88115 sec| 2285.836 kb