Giải bài tập vật lí lớp 11 kết nối tri thức Bài 1 Dao động điều hòa

Giải bài tập vật lí lớp 11: Dao động điều hòa

Trên sách vật lí lớp 11 kết nối tri thức, bài toán về dao động điều hòa được giải đầy đủ và chi tiết. Phần đáp án mang tính chuẩn xác, cung cấp hướng dẫn giải từng bài tập trong chương trình học. Hy vọng rằng, với hướng dẫn này, các em học sinh sẽ hiểu và thấu đáo hơn về kiến thức bài học.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày và trong kĩ thuật ta thường gặp những vật dao động ví dụ như dây dần ghi ta rung động, chiếc đu đung đưa, pít tông chuyển động lên xuống trong xi lanh của động cơ,.... Chuyển động của những vật này gọi là dao động cơ. Vậy dao động cơ có những đặc điểm gì chung?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các đặc điểm chung của dao động cơ từ các ví dụ được nêu.2. Phân tích... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA DAO ĐỘNG CƠ 

1. Thí nghiệm

Hoạt động:

Chuẩn bị: 

  • Sử dụng con lắc lò xo hoặc con lắc đơn (Hình 1.1)

Tiến hành: 

Treo một vật nhỏ nặng vào đầu tự do của một lò xo nhẹ, ta có con lắc lò xo (Hình 1.1a). Treo một vật nhỏ, nặng vào một dây nhẹ không dãn, ta được con lắc đơn (Hình 1.1b).

Xác định vị trí cân bằng của vật.

1. Xác định vị trí cân bằng của vật.
2. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả cho chuyển động. Quan sát chuyển động của mỗi vật và cho nhận xét về đặc điểm chung của chúng

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định vị trí cân bằng của vật:- Vị trí cân bằng của con lắc lò xo là vị trí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Nêu những ví dụ về dao động cơ mà em biết.

2. Dao động cơ

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các ví dụ về dao động cơ mà bạn biết.2. Mô tả cách mà đối tượng dao động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Hoạt động: Đồ thị li độ - thời gian của một con lắc đơn dao động điều hòa được mô tả trên Hình 1.3.

  1. Hãy mô tả dao động điều hòa của con lắc đơn.
  2. Xác định biên độ và li độ của con lắc ở các thời điểm t = 0, t = 0,5 s, t = 2,0 s.
  3. Đồ thị li độ - thời gian của một con lắc đơn dao động điều hòa được mô tả trên Hình 1.3
Trả lời: Để mô tả dao động điều hòa của con lắc đơn, ta cần biết các thông số như biên độ (amplitude), chu kỳ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình: $x = 2cos(4\pi t+\frac{\pi }{2})$ (cm)

Hãy xác định:

a) Biên độ và pha ban đầu của dao động.

b) Pha và li độ của dao động khi t = 2s.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần phân tích phương trình dao động đã cho và áp dụng các khái niệm vật lý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Pít-tông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều (Hình 1.5). Xác định biên độ dao động của một điểm trên mặt pít-tông.

Pít-tông của một động cơ đốt

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau:Cách 1:- Đầu tiên, ta xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.55002 sec| 2224.508 kb