Giải bài tập vật lí lớp 11 kết nối tri thức Bài 23 Điện trở. Định luật Ohm

Giải bài tập vật lí lớp 11: Bài 23 - Điện trở và Định luật Ohm

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về điện trở và định luật Ohm - một trong những khái niệm cơ bản nhất trong vật lí. Định luật Ohm nói rằng "dòng điện chạy qua một vật dẫn đều lập tức tỉ lệ thuận với điện áp giữa hai đầu vật dẫn đó". Điều này có nghĩa là khi bạn gia tăng điện áp, dòng điện cũng sẽ tăng theo tỉ lệ đó.

Trong bài tập về điện trở, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách tính điện trở của một mạch, cách kết hợp các điện trở song song và nối tiếp, cùng các bài toán liên quan đến định luật Ohm. Mục tiêu của chúng ta là giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức trong chương này.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Các thiết bị điện thông thường mà chúng ta dùng hằng ngày đều có các điện trở. Vậy điện trở đặc trưng cho tính chất nào của vật dẫn và tại sao một vật dẫn lại có điện trở?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Giải theo lý thuyết về việc các electron tự do va chạm với các ion trong vật dẫn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. ĐIỆN TRỞ

Câu hỏi 1: Hãy nhận xét về tỉ số U/I đối với từng vạt dẫn X và vật dẫn Y.

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Xác định tỉ số U/I của vật dẫn X và vật dẫn Y khi thay đổi hiệu điện thế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Đối với vật dẫn X và vật dẫn Y thì tỉ số U/I có khác nhau không?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng định luật Ohm: R = U/I, trong đó R là điện trở, U là điện áp và I là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Nếu đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu vật dẫn X và vật dẫn Y thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn nào có giá trị nhỏ hơn?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng định luật Ohm: U = IR, trong đó U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Đường đặc trưng vôn - ampe của điện trở có đặc điểm gì? Đặc điểm này nói lên điều gì về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định vận tốc dòng điện I khi hiệu điện thế U thay đổi.2. Sử dụng công thức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: Độ dốc của đường đặc trưng vôn - ampe của điện trở liên quan đến điện trở như thế nào?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể làm như sau:Phương pháp giải 1:- Nguyên lý: Độ dốc của đường đặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1: Vận dụng công thức I = Snve để giải thích tại sao điện trở R của vật dẫn kim loại lại phụ thuộc vào chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất của dây dẫn theo công thức $R=\frac{\rho l}{S}$

Trả lời: Phương pháp giải:1. Áp dụng định luật Ohm: $I = \frac{U}{R}$.2. Sử dụng công thức $I = Snve$ để thay... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. ĐỊNH LUẬT OHM

III. NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN ĐIỆN TRỞ

Câu hỏi 1: Từ kết quả thí nghiệm em rút ra nhận xét gì về sự phụ thuộc của điện trở nhiệt NTC vào nhiệt độ?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Thực hiện thí nghiệm đo điện trở nhiệt NTC ở các nhiệt độ khác nhau.2. Vẽ đồ thị... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Hai đồ thị trong Hình 23.10 a, b mô tả đường đặc trưng vôn — ampe của một dây kim loại ở hai nhiệt độ khác nhau t1 và t2

a) Tính điện trở của dây kim loại ứng với mỗi nhiệt độ t1 và t2.
b) Dây kim loại ở đồ thị nào có nhiệt độ cao hơn?

Hai đồ thị trong Hình 23.10 a, b mô tả đường đặc trưng vôn — ampe của một dây kim loại ở hai nhiệt độ khác nhau t1 và t2  a) Tính điện tr

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta sử dụng công thức tính điện trở: \(R = \frac{U}{I}\), trong đó \(R\) là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2:

Đồ thị Hình 23.11 thể hiện đường đặc trưng vôn - ampe của hai linh kiện là dây tóc bóng đèn và dây kim loại.
a) Đường nào là của dây tóc bóng đèn, đường nào là của dây kim loại.
b) Hiệu điện thế mà tại đó dây tóc bóng đèn và dây kim loại có điện trở như nhau.
c) Điện trở ứng với hiệu điện thể xác định được ở câu b.

Đồ thị Hình 23.11 thể hiện đường đặc trưng vôn - ampe của hai linh kiện là dây tóc bóng đèn và dây kim loại. a) Đường nào là của dây tóc bóng đèn, đường nào là của dây kim loại.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để xác định đường đặc trưng vôn - ampe của hai linh kiện là dây tóc bóng đèn và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Cho đường đặc trưng vôn – ampe của hai vật dẫn có điện trở R1, R2 như Hình 23.4. Vật dẫn nào có điện trở lớn hơn?

Cho đường đặc trưng vôn – ampe của hai vật dẫn có điện trở R1, R2 như Hình 23.4. Vật dẫn nào có điện trở lớn hơn?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp so sánh điện trở của hai vật dẫn theo đồ thị đặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50296 sec| 2245.258 kb