Giải bài tập vật lí lớp 11 kết nối tri thức Bài 12 Giao thoa sóng

Giải bài 12: Giao thoa sóng sách vật lí lớp 11 kết nối tri thức

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao thoa sóng thông qua các bài tập trong sách vật lí lớp 11 kết nối tri thức. Phần đáp án được giải thích chi tiết, từng bước một, để giúp các em học sinh hiểu rõ về kiến thức này.

Chúng ta hy vọng rằng thông qua việc nắm vững kiến thức bài này, các em sẽ có thể áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Cho hai loa giống nhau cùng phát âm thanh như hình bên, dịch chuyển một micro có nổi với dao động kí phía trước hai loa để ghi đồ thị sóng âm thì thấy có những điểm tại đó biên độ sóng âm thu được rất lớn (L) và những điểm biên độ rất bé (B) nằm xen kẽ. Hiện tượng thú vị này giải thích như thế nào?

Cho hai loa giống nhau cùng phát âm thanh như hình bên, dịch chuyển một micro có nổi với

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng nguyên lý cộng hưởng và phương trình giao thoa để tính toán vị trí và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. HIỆN TƯỢNG GIAO THAO CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC

Câu hỏi: Giải thích hiện tượng nêu ở mục khởi động.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng nguyên lý siêu huyết để giải thích hiện tượng: Hai sóng gặp nhau ở một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

Câu hỏi 1: Trong thí nghiệm trên, nếu thay nguồn sáng laze trong thí nghiệm trên bằng bóng đèn dây tóc phát sáng trắng thì vân sáng chính giữa sẽ có màu gì.

Trả lời: Phương pháp giải của câu hỏi trên:- Ánh sáng trắng là sự kết hợp của nhiều bước sóng khác nhau, từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Trong thí nghiệm ở Hình 12.1, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s cần rung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng $S_{1}S_{2}$.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính bước sóng $\lambda$ bằng công thức $\lambda = \frac{v}{f}$ với $v$ là tốc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với a = 0,2 mm, D = 1,2m, người ta đo được i= 0,36 mm. Tính bước sóng $\lambda $ và tần số f của bức xạ.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta sử dụng các công thức sau:1. Công thức giao thoa Young:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Trong một thí nghiệm Young, biết a = 0,15 mm, D = 1,20 m, khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 52 mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:1. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp:... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49022 sec| 2220.594 kb