Giải bài tập vật lí lớp 11 kết nối tri thức Bài 13 Sóng dừng

Giải bài 13: Sóng dừng trong sách Vật lí lớp 11 kết nối tri thức

Phần này cung cấp đầy đủ đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập liên quan đến sóng dừng, nhằm giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học vật lí. Mong rằng, thông tin được cung cấp sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về chủ đề này và áp dụng được vào việc học tập hàng ngày.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Khi vỗ tay đều trước miệng các ống của đàn K'lông pút có độ dài khác nhau như hình bên, thì thấy âm phát ra ở các miệng ống trầm bổng khác nhau. Sóng âm lan truyền trong mỗi ống không phải là sống chạy. Vậy đó là loại sóng gì và có những đặc điểm nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định độ dài của mỗi ống và tần số sóng âm tương ứng với từng ống.2. Áp dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG DỪNG

Câu hỏi: Từ kết quả thí nghiệm rút ra điều kiện để có sóng dừng.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Để có sóng dừng trên một dây có hai đầu cố định: - Hai sóng giao nhau phải có... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG DỪNG

Câu hỏi: Hãy xác định số nút và số bụng của sóng dừng trên sợi dây Hình 13.3.

Hãy xác định số nút và số bụng của sóng dừng trên sợi dây Hình 13.3.

Trả lời: Để xác định số nút và số bụng của sóng dừng trên sợi dây Hình 13.3, ta cần biết rằng nút sóng là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. SÓNG DỪNG TRONG CÁC NHẠC CỤ

Câu hỏi 1: Hãy giải thích sự tạo thành sóng dừng trên dây PQ ở thí nghiệm Hình 13.1.

Hãy giải thích sự tạo thành sóng dừng trên dây PQ ở thí nghiệm Hình 13.1.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sóng từ nguồn tại điểm P truyền xuống sợi dây đàn hồi PQ2. Sóng bị phản xạ lại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Một dây đàn hồi dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng sóng.

a) Tính bước sóng $\lambda$ của sóng trên dây.
b) Nếu dây dao động với 3 bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu

Trả lời: Để trên dây xuất hiện sóng dừng, ta phải có:$L=n\frac{\lambda}{2}$ (*)a) Trên dây xuất hiện một bụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Trên sợi dây đàn hồi, có chiều dài L = 1,2 m người ta tạo ra sóng dừng có hình dạng được mô tả ở Hình 13.6. Biết tần số rung của sợi dây là f = 13,3 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây.

Trên sợi dây đàn hồi, có chiều dài L = 1,2 m người ta tạo ra sóng dừng có hình dạng được mô tả ở Hình 13.6. Biết tần

Trả lời: Phương pháp giải:Để xuất hiện sóng dừng trên dây có hai đầu cố định, điều kiện là $L =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Tìm điều kiện để có sóng dừng trong cột không khí một đầu cố định, một đầu tự do (Hình 13.7).

Tìm điều kiện để có sóng dừng trong cột không khí một đầu cố định, một đầu tự do (Hình 13.7).

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần áp dụng kiến thức về sóng cơ học và sóng dừng trong cột không khí.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.75784 sec| 2224.563 kb