54+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Vật Lý Lớp 10 tháng 9/2023

Môn học: Vật lý - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Vật lý 10 online được biên soạn dựa theo chương trình sách giáo khoa với đáp án đầy đủ giúp các em học sinh làm quen với vật lý cấp 3 và nhiều dạng bài tập khác nhau.

 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

254 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

117 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

66 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

80 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

48 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

30 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 4

246 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Vật lý là một môn học đòi hỏi tư duy sắc bén. Đặc trưng của môn lý là những con số, những bài toán với vô vàn cách giải. Mỗi bài lý đều chưa trong nó một quy trình giải mà chỉ những ai nhạy bén mới có thể nhìn ra trong lần làm đầu tiên. Khi học lý, não bộ sẽ được vận động để tính toán các con số, tìm ra lý giải cho các hiện tượng tự nhiên.

Vật lýTHPT rất khác với  Vật lý THCS bởi nó yêu cầu nhiều kĩ năng tính toán, lập luận và sự nhạy bén để có thể giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau. Không những vậy, kiến thức môn Vật lý ở cấp 3 còn rất rộng và nặng, khiến nhiều em học sinh vừa lên lớp 10 vốn chưa quen với cách học nay lại càng khó khăn hơn trong việc theo kịp bài giảng. Hiểu được sự khó khăn này, Sytu.vn đã dày công biên soạn và chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 10 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Vật lý 10 online gồm những câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng bài, giúp các em làm quen với nhiều dạng toán khác nhau và phát huy khả năng tự học của mình.

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

 • Bài 1: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chuyển động cơ
 • Bài 2: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 4: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Sự rơi tự do
 • Bài 5: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chuyển động tròn đều
 • Bài 6: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 • Bài 7: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Bài 8: Thực hành: Đề kiểm tra trắc nghiệm: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 1: Động học chất điểm
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

 • Bài 9 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Bài 10 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Ba định luật Niu-tơn
 • Bài 11 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Bài 12 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
 • Bài 13 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Lực ma sát
 • Bài 14 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Lực hướng tâm
 • Bài 15 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài toán về chuyển động ném ngang
 • Bài 16 : Thực hành : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Xác định hệ số ma sát
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 2: Động lực học chất điểm
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

 • Bài 17 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Bài 18 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
 • Bài 19 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Bài 20 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Bài 21 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Bài 22 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Ngẫu lực
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Chương 4: Các định luật bảo toàn

 • Bài 23 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 24 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Công và Công suất
 • Bài 25 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Động năng
 • Bài 26 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Thế năng
 • Bài 27 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Cơ năng
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút –  Chương 4: Các định luật bảo toàn
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 4: Các định luật bảo toàn

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

 • Bài 28 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
 • Bài 29 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
 • Bài 30 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
 • Bài 31 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 5: Chất khí
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 5: Chất khí

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

 • Bài 32 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Bài 33 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 • Bài 34 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
 • Bài 35 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Biến dạng cơ của vật rắn
 • Bài 36 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Bài 37 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • Bài 38 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Sự chuyển thể của các chất
 • Bài 39 : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Độ ẩm của không khí
 • Bài 40 : Thực hành : Đề kiểm tra trắc nghiệm: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
 • Đề kiểm tra vật lý 10 - 15 phút – Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
 • Đề kiểm tra Vật lí 10 - 45 phút (1 tiết) – Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 

Câu hỏi thường gặp

Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH. Nêu tên, đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức. Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH. Nêu tên, đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.
Trả lời:
Nguyên lí I nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được: δU = A + Q Qui ước dấu: + Q > 0 vật nhận nhiệt lượng + Q < 0 vật truyền nhiệt lượng + A > 0 vật nhận công + A < 0 vật thực hiện công
Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.
Trả lời:
Áp dụng công thức nguyên lí I NĐLH: ΔU = A + Q Vì chất khí nhận công (khí bị nén) và truyền nhiệt nên A > 0, Q < 0 Do đó : ΔU = A + Q = 100 – 20 = 80 J.
Chuyển động tròn đều là gì?
Trả lời:
Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
0.73663 sec| 2333.797 kb