32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Sinh Học Lớp 10 tháng 12/2023

Môn học: Sinh học - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10 được Sytu.vn biên soạn dựa theo kiến thức sách giáo khoa, được cập nhật mới nhất, có đáp án chi tiết là bí quyết giúp các em học sinh lớp 10 nâng cao điểm số trong các bì kiểm tra.

 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

295 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

135 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

112 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

204 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

99 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

54 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Sinh học là bộ môn thuộc khối tự nhiên, có ứng dụng rất nhiều vào đời sống thực tế. Sinh học tập trung nghiên cứu về các thể sống trên Trái Đấtcơ chế hoạt động của chúng. Sinh học là môn học được đưa vào chương trình giảng dạy từ rất sớm nên lượng kiến thức tương đối nhiều. Nếu có ý định đăng kí vào các trường như Y hay Bách Khoa thì các em hãy nghiêm túc chú ý đến môn Sinh học ngay từ lớp 10 bởi đây là một môn học rất quan trong nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên

Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 10 nâng cao điểm số, kiến thức Sinh học, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10. Đây chính là bí kíp giúp các em cảm thấy có hứng thú và đam mê hơn với môn Sinh học bởi đề chứa nhiều câu hỏi thú vị, không có trong sách vở, giúp các em nắm chắc được kiến thức cơ bảnnâng cao. Ngoài ra, đề còn có cả đáp án kèm theo mỗi bài nên các em có thể tự học mà không cần đến sự giúp đỡ của giáo viên.

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 2: Các giới sinh vật

Phần 2: Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 3: Các nguyên tố hóa học và nước
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 4: Cacbohiđrat và lipit
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 5: Protêin
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 6: Axit nuclêic

Chương 2: Cấu trúc của tế bào

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 7: Tế bào nhân sơ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 8: Tế bào nhân thực
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 16: Hô hấp tế bào
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 17: Quang hợp

Chương 4: Phân bào

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 19: Giảm phân
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 26: Sinh sản của vi sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 29: Cấu trúc của các loại virut
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài: 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

 

 

0.73153 sec| 2311.398 kb