Đề thi trắc nghiệm online Môn GDCD Lớp 10 tháng 12/2023

Môn học: GDCD - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm GDCD 10 sẽ giúp các bạn học sinh tiếp xúc với nhiều dạng câu hỏi trong đề kiểm tra trên lớp, từ đó nâng cao điểm số và nắm chắc kiến thức.

Đề thi đang cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau!

Giáo dục công dân là môn học định hướng, giúp học sinh bước đầu hình thành nên những quan điểm đúng đắn về khoa học, những nhận định chuẩn xác về thế giới và xu hướng sống phù hợp với đạo đức, thuần phong mĩ tục, tạo cở sở niềm tin dựa trên khoa học. Từ những điều đó, học sinh sẽ có hành động đẹp và giúp ích được cho xã hội.

lớp 10, các em sẽ được học Triết. Đây có thể nói là phần khó nhất, trừu tượng nhất trong chương trình GDCD cấp THPT. Triết học là ngành học nghiên cứu về con người, thế giới quan vị trí của con người trong thế giới. Đối với những bạn học sinh chưa quen với cách giảng dạy của thầy cô cấp 3 thì đây là phần học gây khó khăn và làm kéo điểm phẩy nếu không biết cách làm bài tập. Nhằm giúp các em cải thiện điểm số môn GDCD, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm GDCD 10. Bộ đề được chúng tôi tổng hợp gồm nhiều câu hỏi khách quan, bám sát bài tập sách giáo khoa, ngoài ra, đề còn có đáp án đầy đủ, các em có thể tham khảo sau mỗi bài trắc nghiệm.

Phần thứ nhất: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội

Phần thứ hai: Công dân với đạo đức

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Quan niệm về đạo đức
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Công dân với cộng đồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

0.02282 sec| 2230.078 kb