29+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 10 tháng 12/2023

Môn học: Hóa học - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề thi trắc nghiệm Hóa học 10 chi tiết nhất giúp các em học sinh lớp 10 tự luyện tập trong thời gian rảnh rỗi, nâng cao khả năng học hoá. Đề thi trắc nghiệm luôn được chúng tôi cập nhật đáp án chuẩn xác nhất.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Nguyên tử

228 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 29
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

158 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

83 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề thi giữa kì học kì I - Đề số 3

40 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

168 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

73 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Hoá học là một trong số những môn học mang giá trị thực tiễn cao nhất và được áp dụng nhiều nhất vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có thể nói, mọi thứ mà con người sử dụng hằng ngày đều là kết quả của Hoá học, từ cái bàn, cái ghế cho đến các loại thuốc sử dụng hằng ngày. Hoá học góp mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Môn Hoá là môn học chính trong chương trình học của học sinh THPT nên có lượng kiến thức rất không lồ. Vì thế Hoá học không phải là môn dễ đối với những bạn học sinh không có năng khiếu học các môn tự nhiên. Tuy nhiên, Hoá lại là môn học quan trọng vì vậy, luyện tập là điều cần thiết để các em học sinh cải thiện điểm số của môn học này, nhất là Hoá 10 bởi Hoá lớp 10 là nền tảng cho lớp 11, 12 và cả đại học. Chính vì thế, Sytu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 10 Bộ đề thi trắc nghiệm hoá 10 online được biên soạn dựa theo sách giáo khoa giúp các em tự luyện tập kiến thức sau mỗi bài học, tự tin hơn khi tiếp thu kiến thức trên lớp.

Hóa 10 Chương 1: Nguyên tử

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 1: Thành phần nguyên tử
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 5: Cấu hình electron
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 1: Nguyên tử
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 1: Nguyên tử

Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Hóa 10 Chương 3: Liên kết hóa học

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Hóa 10 Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Hóa 10 Chương 5: Nhóm Halogen

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 22: Clo
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 25: Flo - Brom - Iot
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 27: Đề thi trắc nghiệm online: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Hóa 10 Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 29: Oxi - Ozon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 30: Lưu huỳnh
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Hóa 10 Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 38: Cân bằng hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 15 phút – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Đề kiểm tra Hoá học 10 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 10 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

 

 

Câu hỏi thường gặp

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C. Nơtron và electon. D. Electron, proton và nơtron. Chọn đáp án đúng.
Trả lời:
Đáp số đúng là câu B: Proton và notron.
Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là: A. 200. B. 300. C. 600. D. 1200M.
Trả lời:
Đáp số đúng là câu C : 600m. Đường kính hạt nhân khi phóng to : 6cm. Đường kính nguyên tử: 6cm × 10.000 = 60.000cm = 600m.
Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u. a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. Cho biết Vhình cầu = 4/3 π.r3.
Trả lời:
a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m) 1u = 1,6605.10-24 g. mZn = 65.1,6605.10-24 g = 107,9.10-24g.
1.41157 sec| 2329.773 kb