Đề thi trắc nghiệm online Môn Tin Học Lớp 10 tháng 12/2023

Môn học: Tin học - Lớp học: Lớp 10

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tin 10 mới nhất, luôn được cập nhật giúp các em nhạy bén hơn trong việc làm đề, đề có nhiều câu hỏi với khả năng ra trong thi cử là rất cao, các em cần chú ý luyện tập kĩ càng.

Đề thi đang cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau!

Trong tiếng anh, Tin học là "informatics" từ này vốn bắt nguồn từ tiếng Pháp và mang nghĩa là thông tin. Sau này, thuật ngữ Tin học được sử dụng phổ biến tại châu Âu và đồng nghĩa với "khoa học máy tính". Tin học là ngành chuyên nghiên cứu về thông tin, mở rộng hơn đó là nghiên cứu về khoa học máy tính, mối quan hệ giữa con người với công nghệ.

Khi vừa vào cấp 3, các em học sinh lớp 10 sẽ được học những kiến thức sơ khai và cơ bản nhất của tin học như: vao trò của môn Tin, cách soạn thảo văn bản, cấu trúc của một chương trình,... Ở năm học này, Tin học còn khá nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi ghi nhớ nhiều và thầy cô thường kiểm tra các em về tổ hợp trong máy tính. Tuy nhiên, trong máy tính lại có rất nhiều tổ hợp và không thể nào ngồi học thuộc được mà phải thông qua bài tập. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các em đạt điểm tối đa trong bộ môn Tin học, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tin 10. Chúng tôi tin rằng, việc là đề sẽ giúp các em rèn luyện khả năng ghi nhớ các tổ hợp/phím tắt trong máy tính và nhiều kiến thức khó khác.

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Thông tin và dữ liệu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Giới thiệu về máy tính
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Đề thi trắc nghiệm: Bài toán và thuật toán
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Giải Đề thi trắc nghiệm: Bài toán trên máy tính
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Phần mềm máy tính
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Những ứng dụng của tin học
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ điều hành

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Tệp và quản lí tệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 3: Làm quen vói hệ điều hành
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 4: Làm quen với hệ điều hành windows
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn thảo văn bản

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 6: Làm quen với word
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Định dạng văn bản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Một số chức năng khác
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương 4: Mạng máy tính và Internet

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Mạng máy tính
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tính tìm kiếm

 

0.68062 sec| 2250.133 kb