65+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Vật Lý Lớp 12 tháng 12/2023

Môn học: Vật lý - Lớp học: Lớp 12

Thi trắc nghiệm online Vật lý lớp 12 là một trong những giải pháp giúp các em củng cố kiến thức, tập luyện thi online để có thể đạt được kết quả tốt nhất đặc biệt có thể là cuộc thi cuối kỳ, giữa kỳ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các đề thi trắc nghiệm tại Sytu.vn sẽ bao gồm đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải và luôn được cập nhật mới nhất.

 

 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Bộ đề thi trắc nghiệm Vật lý lớp 12 bao gồm các đề thi dựa trên bài tập Vật lý 12lý thuyết Vật lý 12 SGK theo phương pháp mới từ cơ bản tới nâng cao nhằm củng cố kiến thức cho các em. Đây là bộ đề thi dạng trắc nghiệm online, còn version pdf hoặc word chúng tôi sẽ bổ sung sau.

Bộ đề kiếm tra sẽ bao gồm kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 cuối chương, kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 15 phút, kiểm tra trắc nghiệm Vật lý 12 cuối kỳ 1, kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 45 phút, bài trắc nghiệm kiểm tra Vật lý cuối kỳ 2.

 

Tóm tắt nội dung Vật lý lớp 12:


 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

 • Bài 1. Kiểm tra trắc nghiệm: Dao động điều hòa
 • Bài 2. Kiểm tra trắc nghiệm: Con lắc lò xo
 • Bài 3. Kiểm tra trắc nghiệm: Con lắc đơn
 • Bài 4. Kiểm tra trắc nghiệm: Dao động tắt dần dao động cưỡng bức
 • Bài 5. Kiểm tra trắc nghiệm: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN
 • Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Chương 1 – Dao động cơ
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lí 12 – Dao động cơ


 CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

 • Bài 7. Kiểm tra trắc nghiệm: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
 • Bài 8. Kiểm tra trắc nghiệm: Giao thoa sóng
 • Bài 9. Kiểm tra trắc nghiệm: Sóng dừng
 • Bài 10. Kiểm tra trắc nghiệm: Đặc trưng vật lí của âm
 • Bài 11. Kiểm tra trắc nghiệm: Đặc trưng sinh lí của âm
 • Đề kiểm tra - Vật lý 12 - 15 phút - Chương 2 - Sóng cơ và sóng âm
 • Đề kiểm tra - Vật lý 12 - 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sóng cơ và sóng âm
 • Đề kiểm tra - Vật lý 12 - Giữa học kì 1

 CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 • Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều
 • Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.
 • Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
 • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
 • Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp
 • Bài 17. Máy phát điện xoay chiều
 • Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 15 phút - Chương 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 • Đề cương ôn tập Vật lý 12 -  Học kì 1

 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÝ MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI

 • Đề ôn tập Vật lý 12 -  Học kì 1 – Có đáp án và lời giải
 • Đề thi Vật lý 12 -  Học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

 CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

 • Bài 20. Mạch dao động
 • Bài 21. Điện từ trường
 • Bài 22. Sóng điện từ
 • Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 -  15 phút - Chương 4 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 -  45 phút (1 tiết) – Chương 4 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

 CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

 • Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • Bài 25. Giao thoa ánh sáng

 •  Bài 26. Các loại quang phổ

 • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
 • Bài 28. Tia X
 • Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 15 phút - Chương 5 - SÓNG ÁNH SÁNG
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

 Đề kiểm tra Vật lý 12 - Giữa học kì 2


 CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 • Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
 • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
 • Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang
 • Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo
 • Bài 34. Sơ lược về laze
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 15 phút - Chương 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

 • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 • Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
 • Bài 37. Phóng xạ
 • Bài 38. Phản ứng phân hạch
 • Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 15 phút - Chương 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

 CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

 • Bài 40. Các hạt sơ cấp
 • Bài 41. Cấu tạo vũ trụ
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 15 phút - Chương 8 - TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
 • Đề kiểm tra Vật lý 12 - 45 phút (1 tiết) – Chương 8 - TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ


Ngoài ra, bộ đề thi này cũng có một số từ gợi ý mà các em có thể tìm kiếm như:

 • Trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 theo chuyên đề
 • Trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 có đáp án
 • Trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12 Online
 • Trắc nghiệm Vật lý 12 Luyện thi THPT Quốc gia
 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12
 • Trắc nghiệm theo chuyên đề Vật lý 12
 • Trắc nghiệm lý thuyết toàn bộ chương trình Vật lý 12
 • Lý thuyết Vật lý 12 hay và khó

 

Câu hỏi thường gặp

Lý thuyết Vật lý 12 hay và khó?
Trả lời:
Nếu bạn học chăm chỉ, Lý thuyết Vật Lý lớp 12 sẽ đem lại cho bạn một số điểm vô cùng lớn trong kỳ thi sắp tới
Vật lý lớp 12 chương nào khó nhất?
Trả lời:
Theo thống kê của nhiều người thì chương "Dòng điện xoay chiều" được đánh giá là khó nhất. Nhưng theo Sytu.vn, nếu bạn chăm chỉ học chương này thì đây lại là lợi thế vượt trội của bạn, điều đó có thể giúp bạn có được những điểm số vượt trội so với các bạn khác.
Vật lý 12 dòng điện xoay chiều là gì?
Trả lời:
Dòng điện xoay chiều còn được gọi là dòng điện AC (Alternating Current) là dòng điện có chiều và cường độ biến đổi theo thời gian, những thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định. Dòng điện xoay chiều được tạo ra do biến đổi nguồn điện một chiều hoặc tư các máy phát điện xoay chiều. Các đồ dùng điện quen thuộc với chúng ta thường sử dụng nguồn điện xoay chiều: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh …
0.77719 sec| 2313.797 kb