51+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Toán Lớp 12 tháng 12/2023

Môn học: Toán học - Lớp học: Lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm toán lớp 12 là công cụ luyện đề cấp tốc để các em chuẩn bị cho kì thi thpt xắp tới. Đây là bộ đề được chúng tôi chọn lọc và lựa chọn có cấu trúc phù hợp với đề thi mà bộ giáo dục đưa ra để các em ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.

 • Số lượng câu hỏi: 24
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 50
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 24
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 50
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Học toán lớp 12 online miễn phí mà vẫn đạt hiệu quả cao? Học ở trên lớp, học thầy cô, học bạn bè thôi chưa đủ, tự học cũng rất quan trọng. Chính vì thế học online miễn phí ngay tại nhà không chỉ giúp các em ôn lại kiến thức cũ mà còn giúp các em tìm hiểu thêm được các dạng bài tập mới. Những câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập được chúng tôi chọn lọc và đi kèm lời giải chi tiết hỗ trợ cho việc tự học của các em.

Đề thi trắc nghiệm toán lớp 12 có tất cả kiến thức các chương tổng hợp đề thi từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Các em có thể ôn tập nhiều dạng đề đa dạng thúc đấy tư duy làm bài tập của mình khi thi gặp nhiều bài tập khác nhau các em có thể dễ dàng xử lý.

Kiến thức mà chúng tôi tổng hợp giúp các em ôn tập sau:

Giải tích - Lớp 12

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

 • Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số
 • Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số
 • Bài 4: Đường Tiệm Cận
 • Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
 • Ôn Tập Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát & Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Chương II: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

 • Bài 1: Lũy Thừa
 • Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa
 • Bài 3: Lôgarit
 • Bài 4: Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit
 • Bài 5: Phương Trình Mũ Và Phương Trình Lôgarit
 • Bài 6: Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit
 • Ôn Tập Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Chương III: Nguyên Hàm – Tích Phân & Ứng Dụng

 • Bài 1: Nguyên Hàm
 • Bài 2: Tích Phân
 • Bài 3: Ứng Dụng Của Tích Phân Trong Hình Học
 • Ôn Tập Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

Chương IV: Số Phức

 • Bài 1: Số Phức
 • Bài 2: Cộng, Trừ Và Nhân Số Phức
 • Bài 3: Phép Chia Số Phức
 • Bài 4: Phương Trình Bậc Hai Với Hệ Số Thực
 • Ôn Tập Chương IV: Số Phức
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương IV: Số Phức
 • Ôn Tập Cuối Năm - Giải Tích 12

Hình học - Lớp 12

Chương I: Khối Đa Diện

 • Bài 1: Khái Niệm Về Khối Đa Diện
 • Bài 2: Khối Đa Diện Lồi Và Khối Đa Diện Đều
 • Bài 3: Khái Niệm Về Thể Tích Của Khối Đa Diện
 • Ôn Tập Chương I: Khối Đa Diện
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương I: Khối Đa Diện

Chương II: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

 • Bài 1: Khái Niệm Về Mặt Tròn Xoay
 • Bài 2: Mặt Cầu
 • Ôn Tập Chương II: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương II: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Chương III: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

 • Bài 1: Hệ Tọa Độ Trong Không Gian
 • Bài 2: Phương Trình Mặt Phẳng
 • Bài 3: Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian
 • Ôn Tập Chương III: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương III: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
 • Ôn Tập Cuối Năm - Hình Học 12
0.78563 sec| 2279.25 kb