Đề thi thử THPTQG - Đề số 1 môn Toán học Lớp 12

11 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức lớp 12.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

Đề thi thử THPTQG - Đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức Toán trong chương trình lớp 12 và 11.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Đề thi thử THPTQG - Đề số 3

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức lớp 12, 11 và lớp 10.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Đề thi thử THPTQG - Đề số 4

11 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức lớp 12 và lớp 11.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Đề thi thử THPTQG - Đề số 5

11 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức lớp 12, 11 và 10.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Đề thi thử THPTQG - Đề số 6

13 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức Toán lớp 10, 11 và 12.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức chương trình lớp 10, 11 và 12.
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
Đặt câu hỏi
0.24518 sec| 1998.547 kb