15+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Tiếng Anh Lớp 12 tháng 10/2021

Môn học: Tiếng anh - Lớp học: Lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 giúp các em học sinh khắc sâu hơn những kiến thức về ngữ pháptừ vựng. Hỗ trợ các em trong quá trình học tập, cải thiện điểm số trên lớp qua các bài kiểm tra trắc nghiệm logic.

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 3

28 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 2

14 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 1

15 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

12 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

11 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 10

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 9

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 8

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 7

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 6

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 5

12 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 4

13 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 3

13 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 2

15 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 1

10 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Tiếng Anh là môn thi bắt buộc trong kì thi THPTQG vì vậy các em cần chú ý đến môn học này nhiều không kém gì môn Văn hay môn Toán. Tiếng Anh lớp 12 bao hàm phần lớn nội dụng kiến thức trong đề thi tốt nghiệp, thế cho nên việc ôn tập kĩ là điều cần thiết để đạt kết quả cao. 

Tiếng Anh lớp 12 không quá khó, nếu các em chịu khó nắm bắt kiến thức và làm bài tập thường xuyên thì sẽ nắm chắc được phần kiến thức cơ bản. Hiểu được điều này, Sytu.vn xin giới thiệu hệ thống kiến thức tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit dựa theo sách giáo khoa. Có thể thấy, nếu học tốt tiếng Anh lớp 12, các em học sinh sẽ có được nền tảng kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết nằm ở mức cơ bản, có thế giao tiếp với người bản xứ bằng những câu đơn giản.

Để học tốt tiếng Anh 12 cũng như đạt điểm cao trong kì thi THPTQG, các em học sinh cần chăm chỉ luyện đề, học chắc kiến thức cơ bản trong sách. Sau đây là mục lục sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 đã được Sytu.vn biên soạn theo sách giáo khoa và có lồng ghép đề luyện tập theo hình thức thi trắc nghiệm.

Tiếng Anh lớp 12 Tập 1

Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life

 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 17 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1

Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural Diversity

 • A. Reading (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 2

Tiếng Anh 12 Unit 3: Ways of Socialising

 • A. Reading (trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 3

Tiếng Anh 12 Test Yourself A (trang 41-42-43)

Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

 • A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 47 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 48 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 49 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi  trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 1
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 4

Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education

 • A. Reading (trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 56-57 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 58 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 58-59-60-61 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5

Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs

 • A. Reading (trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 65-66-67 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 67-68 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6

Tiếng Anh 12 Test Yourself B (trang 72-73)

Tiếng Anh 12 Unit 7: Economic Reforms

 • A. Reading (trang 74-75-76-77 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 77-78 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 80-81 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 81-82-83 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 7

Tiếng Anh 12 Unit 8: Life in the future

 • A. Reading (trang 84-85-86 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 89-90 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 8

Tiếng Anh 12 Test Yourself C (trang 93-94-95)

Tiếng Anh lớp 12 Tập 2

Tiếng Anh 12 Unit 9: Deserts

 • A. Reading (trang 96-97-98-99 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 99 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 100-101 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 102 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9

Tiếng Anh 12 Unit 10: Endangered Species

 • A. Reading (trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 113 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10

Tiếng Anh 12 Test Yourself D (trang 116-117)

Tiếng Anh 12 Unit 11: Books

 • A. Reading (trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 122 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 11

Tiếng Anh 12 Unit 12: Water Sports

 • A. Reading (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12

Tiếng Anh 12 Unit 13: The 22nd SEA Games

 • A. Reading (trang 138-139-140 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 141-142 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 142-143 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 143-144-145 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 13

Tiếng Anh 12 Test Yourself E (trang 148-149-150-151)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 2 

Tiếng Anh 12 Unit 14: International Organizations

 • A. Reading (trang 152-153-154-155 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 155-156 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 158 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 15

Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in Society

 • A. Reading (trang 162-163-164-165 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 167-168 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 168-169 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16

Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

 • A. Reading (trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12)
 • B. Speaking (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 12)
 • C. Listening (trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)
 • D. Writing (trang 179-180-181 SGK Tiếng Anh 12)
 • E. Language Focus (trang 181-182-183-184 SGK Tiếng Anh 12)
 • Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 17

Tiếng Anh 12 Test Yourself F (trang 185-186-187)

Câu hỏi thường gặp

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why?
Trả lời:
If I was Quang, I would like choose to talk about Steve Job. Because Steven Job was a pioneer of the microcomputer revolution and he was a creative entrepreneur. I want to become as famous as Steve Job.
I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________ great-tooking dishes.
Trả lời:
I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes.
Some chemicals can be used for cleaning suface. These chemicals affect the air quality and health problems, (but)
Trả lời:
Some chemicals can be used for cleaning surfaces but they affect the air quality and cause health problems.
0.57065 sec| 2301.914 kb