Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Kim Liên Hà Nội lần 3 môn Toán học Lớp 12

10 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức lớp 11 và 12
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

 • 50 câu Toàn bộ nội dung chương trình Toán lớp 11 và 12
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức Toán lớp 11 và 12
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG

Đề minh họa THPTQG môn Toán 2019

23 lượt xem |  01/01/2021
 • 50 câu Toàn bộ kiến thức toán lớp 12 và 11
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 50 câu Kiến thức lớp 11 và toàn bộ kiến thức học kì 1 lớp 12
 • Thơi gian làm bài: 90 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
Đặt câu hỏi
0.18186 sec| 1995.805 kb