56+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 12 tháng 5/2024

Môn học: Hóa học - Lớp học: Lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm Hoá học 12 online đầy đủ kiến thứcmới nhất, luôn được cập nhật giúp các em học sinh lớp 12 tạo nền tảng kiến thức vững chắc, chuẩn bị cho kì thi THPTQG.

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - đề số 1

1324 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 2

448 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 - Đề số 1

423 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 2

138 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì I - đề số 1

92 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 - Đề số 1

119 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 lớp 12

72 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 lớp 12

45 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề thi kiểm tra 45 phút chương 5

56 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

228 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

93 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Hoá học là môn khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng cũng như ứng dụng của những chất này vào đời sống hằng ngày. Môn Hoá giúp học sinh hiểu được cấu tạo của nguyên tử, sự hoạt động của các chất khi cho chúng tác dụng với nhau, phương pháp điều chếcông dụng của các chất thường gặp. Ngoài ra, môn Hoá học còn giúp học sinh lý giải được nhiều hiện tượng, phản ứng trong cuộc sống.

Chính bởi vô vàn  những lợi ích như vậy mà Hoá học trở thành môn học qua trọng trong chương trình THPT với phân phối tiết khá nhiều. Hoá cũng là môn học nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học vì thế nên nó càng cần được chú trọng. Đối với nhũng bạn học sinh lớp 12 có ý định thi vào các ngành như: Y, Sư phạm, ... thì việc nắm chắc kiển thức cơ bản và nâng cao của môn Hoá là điều rất quan trọng. 

Sytu.vn xin giới thiệu với các bạn Bộ đề thi trắc nghiệm Hoá 12 online được biên soạn dựa theo kiến thức sách giáo khoa với đáp án đầy đủ sẽ giúp cho các em rèn luyện được những kiến thức mình đã học, làm nền tảng vững chắc cho kì thi THPTQG.

Hóa 12 Chương 1: Este - Lipit

 • Bài 1: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Este
 • Bài 2: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Lipit
 • Bài 3: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 • Bài 4: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Este và chất béo
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 1: Este - Lipit
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 1: Este - Lipit

Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat

 • Bài 5: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Glucozơ
 • Bài 6: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 7: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat

Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein

 • Bài 9: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Amin
 • Bài 10: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Amino axit
 • Bài 11: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Peptit và protein
 • Bài 12: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein

Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime

 • Bài 13: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Đại cương về polime
 • Bài 14: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Vật liệu polime
 • Bài 15: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime

Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại

 • Bài 17: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • Bài 18: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
 • Bài 19: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hợp kim
 • Bài 20: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Sự ăn mòn kim loại
 • Bài 21: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Điều chế kim loại
 • Bài 22: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Tính chất của kim loại
 • Bài 23: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại

Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Bài 25: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 • Bài 26: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Kim loại kiềm thổ
 • Bài 27: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Nhôm và hợp chất của nhôm
 • Bài 28: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 • Bài 29: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

 • Bài 31: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Sắt
 • Bài 32: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hợp chất của sắt
 • Bài 33: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hợp kim của sắt
 • Bài 34: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Crom và hợp chất của crom
 • Bài 35: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Đồng và hợp chất của đồng
 • Bài 36: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • Bài 37: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
 • Bài 38: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
 • Bài 39: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

 • Bài 40: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Bài 41: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Nhận biết một số chất khí
 • Bài 42: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

 • Bài 43: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
 • Bài 44: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hóa học và vấn đề xã hội
 • Bài 45: Đề kiểm tra trắc nghiệm online: Hóa học và vấn đề môi trường
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 15 phút – Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
 • Đề kiểm tra Vật lí 12 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Câu hỏi thường gặp

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?
Trả lời:
Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : nhiệt năng, hóa năng, điện năng, quang năng,..
Cho biết thí dụ về một số nghành sản xuất vật liệu quan trọng?
Trả lời:
- Công nghiệp gang thép: sản xuất các loại vật liệu sắt thép ... - Công nghiệp Silicat - Công nghiệp luyện kim màu ...
Xà phòng là gì?
Trả lời:
Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia.
1.03647 sec| 2306.133 kb