33+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Toán Lớp 6 tháng 12/2023

Môn học: Toán học - Lớp học: Lớp 6

Sytu.vn tổng hợp miễn phí những đề thi trắc nghiệm online môn Toán lớp 6 mới nhất, với đầy đủ Đáp án và hướng dẫn giải để các bạn học sinh có thể luyện thi, ôn tập  một các hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn cập nhật đề thi mới nhất để các em có được chất lượng bài học tốt nhất.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 25
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 27
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 26
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

624 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 32
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

600 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 32
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Toán học là một trong những bộ môn rất quan trọng. Bởi đây là bộ môn chính và là tiền đề cho môn toán của các lớp trên. Do đó các phụ huynh đầu tư thời gian học cho con em mình. Bằng phương pháp học hiệu quả đặc biệt là luyện học và thi trắc nghiệm toán lớp 6 online sẽ giúp các con học tốt và yêu thích môn toán hơn.

Đề thi toán lớp 6 của chúng tôi bám sát vào sách bài tập toán lớp 6 SGK cũng như nâng cao. Ở đây chúng tôi chú trọng phần hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 để các em hiểu hơn, có thể tự làm được trong lúc thi nếu gặp dạng toán tương tự. 

Các đề thi của bộ môn Toán lớp 6 bao gồm đầy đủ các kiến thức các em học:


SỐ HỌC LỚP 6

Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

 • Bài 1: Tập hợp và phần tử của tập hợp
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp và tập hợp con
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài 13: Ước và bội
 • Bài 14: Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Bài 16: Ước chung và bội chung
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
 • Ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

​​​​​
 CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 • Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
 • Ôn tập chương 2 Số nguyên

CHƯƠNG II. PHÂN SỐ

 • Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số
 • Bài 2: Phân số bằng nhau
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 4: Rút gọn phân số
 • Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số
 • Bài 6: So sánh phân số
 • Bài 7: Phép cộng phân số
 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 • Bài 9: Phép trừ phân số
 • Bài 10: Phép nhân phân số
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 • Bài 12: Phép chia phân số
 • Bài 13: Hỗn số Số thập phân và phần trăm
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm
 • Ôn tập chương 3 Phân số


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 

 CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài 4: Thực hành Trồng cây thẳng hàng
 • Bài 5: Tia
 • Bài 6: Đoạn thẳng
 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Ôn tập chương 1 Đoạn thẳng


 CHƯƠNG II. GÓC

 • Bài 1: Nửa mặt phẳng
 • Bài 2: Góc
 • Bài 3: Số đo góc
 • Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài 6: Tia phân giác của góc
 • Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
 • Bài 8: Đường tròn
 • Bài 9: Tam giác
 • Ôn tập chương 2 Góc

Câu hỏi thường gặp

Học toán 6 bắt đầu bằng cách nào?
Trả lời:
Toán 6 đối với các em học sinh là một sự thay đổi mới khi bước chân vào cấp 2. Vì vậy để học tốt môn này các em cần đọc trước bài mới ở nhà khi lên lớp chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Học và làm bài tập thật nhiều chỗ nào không hiểu có thể mạnh dạn hỏi thầy cô.
Làm sao để giải các bài toán trắc nghiệm nhanh nhất?
Trả lời:
Để giải nhanh các bài toán trắc nghiệm các em cần luyện đề nhiều quen với các dạng đề khác nhau. Sử dụng các mẹo giải nhanh, cách tính rút gọn các bước để tìm ra kết quả. Bên cạnh đó việc sử dụng nhuần nhuyễn máy tính và cách bấm cũng rất quan trọng.
Học toán lớp 6 cần chú ý những gì?
Trả lời:
Các em học sinh khi mới bước vào lớp 6 cũng rất cần chú ý tới môn Toán vì đây là môn chính rất quan trọng. Ngoài chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập,… các em cần chuẩn bị tinh thần hòa đồng với thầy cô, bạn bè và tìm kiếm phương pháp học tập phù hợp với môi trường THCS. Chăm chỉ học cả lý thuyết với bài tập để nắm bắt kiến thức chắc hơn
1.85665 sec| 2293.734 kb