37+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 12 tháng 5/2024

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm Lịch sử 12 được chúng tôi tổng hợp với nhiều câu hỏi hay và khó giúp các em học sinh 12 có thể đạt điểm 8+, thậm chí là 9+ trong kì thi THPTQG.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

2240 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

1188 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

834 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

554 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

539 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

3090 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

1245 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

657 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

467 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

749 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thường thì con người có xu hướng lo lắng về tương lai nhưng Lịch sử lại khác, đây là ngành nghiên cứu những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lịch sử là môn học thuộc khối xã hội, chủ yếu tìm hiểu về các sự kiện chính trị, tình hình xã hội trong quá khứ. Vậy, tại sao chúng ta lại phải khơi lại những gì đã xảy ra? Đó là bởi vì, Lịch sử cung cấp cho chúng ta hiểu biết về thế giới quan xung quanh, biết được gốc gác của dân tộc mình và từ đó ta càng thêm yêu tổ quốc. Chính vì lẽ ấy mà môn Lịch sử được đưa vào chương trình phổ thông ngay từ cấp tiểu học. Lịch sử trở thành môn học quan trọng không kém gì Toán, Vật lý hay Hoá học.

Đối với những bạn có dự định thi vào các trường như Báo chí hay Nhân Văn,.. thì việc học tốt môn Lịch sử trở thành một lợi thế rất lớn bởi đây là môn học xuất hiện rất nhiều trong các tổ hợp xét tuyển và được nhiều người theo học. Tuy nhiên, với lượng kiến thức khổng lồ thì các em học sinh lớp 12 còn phải chọn lọc thông tin mà mình tiếp thu và chăm chỉ làm các bài tập trắc nghiệm để cải thiện điểm số trong bài thi tốt nghiệp THPTQG

Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong công cuộc ôn luyện thi tốt nghiệp, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 12. Nếu chăm chỉ làm đề thì các em sẽ được tiếp cận với nhiều dạng câu hỏi và nhiều dạng bài khác nhau, từ đó nâng cao điểm số lên 8+ hay thậm chí là 9+. Đề trắc nghiệm của chúng tôi bao gồm cả đáp án đầy đủ và chính xác, giúp các em tự kiểm tra lại bài làm của mình.

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Nước Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Tây Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Nhật Bản

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 

1.09302 sec| 2291.773 kb