Giải bài tập sách bài tập (SBT) vật lí lớp 10 chân trời sáng tạo bài 13 Tổng hợp lực - Phân tích lực

Hướng dẫn giải bài 13 Tổng hợp lực - Phân tích lực từ sách bài tập (SBT) vật lí lớp 10

Bài 13 trong sách bài tập vật lí lớp 10 là một bài tập về tổng hợp lực và phân tích lực. Đây là một phần rất quan trọng trong việc hiểu và áp dụng kiến thức vật lí vào thực tế. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể và chi tiết cách giải bài này để giúp học sinh nắm vững lý thuyết và bài tập.

Sách "Chân trời sáng tạo" đã được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Việc hướng dẫn giải bài tập cụ thể và chi tiết trong sách này sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách toàn diện và logic. Chúng ta hi vọng rằng cách giải bài này sẽ giúp học sinh tiếp cận với lĩnh vực vật lí một cách dễ dàng hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 13.1 Khi có hai vectơ lực $\vec{F_{1}},\vec{F_{2}}$ đồng quy, tạo thành 2 cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp lực $\vec{F}$ có thể

A. có điểm đặt tại 1 đỉnh bất kì của hình bình hành.

B. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.

C. có độ lớn $\vec{F}=\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}$.

D. cùng chiều với $\vec{F_{1}}$ hoặc $\vec{F_{2}}$.

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải bài toán này, ta sử dụng phép cộng vectơ. Ta biết rằng vectơ tổng hợp lực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13.2 Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng lực tổng hợp của hai lực $\vec{F_{1}},\vec{F_{2}}$?

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng lực tổng hợp của hai lực F1, F2

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể thực hiện như sau:1. Sắp xếp hai lực $\vec{F_{1}},\vec{F_{2}}$ theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13.3 Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?

A. Xét về mặt toán học, tổng hợp lực là phép cộng các vectơ lực cùng tác dụng lên một vật.

B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.

C. Độ lớn của lực tổng hợp có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

D. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc kỹ các phát biểu để hiểu rõ về định nghĩa và tính chất của phép tổng hợp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13.4 Hai lực $\vec{F_{1}},\vec{F_{2}}$ song song, cùng chiều, cách nhau một đoạn 20 cm. Độ lớn của lực $\vec{F_{1}}$ là 18 N và của lực tổng hợp $\vec{F}$  là 24 N. Hỏi độ lớn của lực $\vec{F_{2}}$ và điểm đặt của lực tổng hợp cách điểm đặt của lực $\vec{F_{2}}$ một đoạn là bao nhiêu?

A. 6 N; 15 cm.

B. 42 N; 5 cm.

C. 6 N; 5 cm.

D. 42 N; 15 cm.

Trả lời: Phương pháp giải:Đặt độ lớn của lực $\vec{F_{2}}$ là $F_{2}$.Theo đề bài, ta có:$\vec{F} =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. TỰ LUẬN

Bài 13.1 Hai lực có giá đồng quy, vuông góc có độ lớn các lực thành phần là F1 = 6N và F2 = 8N (Hình 13.1). Xác định độ lớn của lực tổng hợp và góc hợp giữa vectơ lực tổng hợp và vectơ lực $\vec{F_{1}}$.

Hai lực có giá đồng quy, vuông góc có độ lớn các lực thành phần là F1 = 6N và F2 = 8N (Hình 13.1)

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta sử dụng định lý Pythagore và công thức của lượng giác trong tam giác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 13.2 Đặt tại hai đầu thanh AB dài 60 cm hai lực song song cùng chiều và vuông góc với AB. Lực tổng hợp $\vec{F}$ được xác định đặt tại O cách A một khoảng 15 cm và có độ lớn 12 N (Hình 13.2). Độ lớn của lực $\vec{F_{1}}$ bằng bao nhiêu?

Đặt tại hai đầu thanh AB dài 60 cm hai lực song song cùng chiều và vuông góc với AB

Trả lời: Để giải bài toán này, ta sử dụng nguyên lý cân bằng lực. Đầu tiên, ta gọi $F_1$ là độ lớn của lực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 13.3 Một người đẩy máy cắt cỏ có khối lượng 15kg di chuyển với một lực có độ lớn xem như không đổi bằng 80 N theo phương của giá đẩy như Hình 13.3. Biết góc tạo bởi giá đẩy và phương ngang là 45$^{o}$.

Một người đẩy máy cắt cỏ có khối lượng 15kg di chuyển với một lực có độ lớn xem như không đổi bằng 80 N theo phương của giá đẩy như Hình 13.3

a) Tìm độ lớn của lực đẩy theo phương ngang và phương thẳng đứng.

b) Nếu từ trạng thái nghỉ, người này tác dụng lực để tăng tốc cho máy đạt tốc độ 1,2 m/s trong 3 s thì độ lớn lực ma sát trong giai đoạn này là bao nhiêu?

Trả lời: a) Phương pháp giải:- Ta có Fv = Fn = F.sin45$^{o}$ = 80.sin45$^{o}$ = 56.6 N (là độ lớn của lực đẩy... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 13.4 Trò chơi “Xếp đá cân bằng” là môn nghệ thuật sao cho việc sắp xếp những hòn đá lên nhau được cân bằng như Hình 13.4. Dưới góc nhìn vật lí, em hãy cho biết nguyên nhân chính tạo nên sự cân bằng của hệ các viên đá.

Trò chơi “Xếp đá cân bằng” là môn nghệ thuật sao cho việc sắp xếp những hòn đá lên nhau được cân bằng như Hình 13.4

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta có thể sử dụng phương pháp phân tích hợp lực. Phương pháp giải:1.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 13.5 Trong Hình 13.5, hai bạn nhỏ đang kéo một chiếc xe trượt tuyết. Xét lực kéo có độ lớn 45 N và góc hợp bởi dây kéo so với phương ngang là 40$^{o}$.

Trong Hình 13.5, hai bạn nhỏ đang kéo một chiếc xe trượt tuyết. Xét lực kéo có độ lớn 45 N và góc hợp bởi dây kéo so với phương ngang

a) Thành phần lực kéo theo phương ngang có độ lớn bao nhiêu?

b) Nếu xe trượt tuyết này chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo trên thì lực ma sát có độ lớn bao nhiêu?

Trả lời: Để giải bài toán trên, chúng ta sẽ sử dụng công thức cơ bản của hợp phương lực. a) Thành phần lực... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50448 sec| 2245.961 kb