Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo bài 6: Văn minh Ai Cập cổ đại

Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo bài 6: Văn minh Ai Cập cổ đại

Trong bài 6 của sách bài tập lịch sử lớp 10, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn minh Ai Cập cổ đại. Đây là một phần quan trọng trong lịch sử thế giới, với những đóng góp vượt thời đại của người Ai Cập cổ đại.

Bài tập này nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Nội dung được trình bày một cách cụ thể và chi tiết, giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn minh Ai Cập cổ đại.

Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn và giải chi tiết, học sinh sẽ có cơ hội nắm vững kiến thức và bài học từ bài tập này.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Dựa vào Hình 6.1 trong sách giáo khoa (SGK), em hãy xác định nơi hình thành nền văn minh Ai Cập. Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành và phát triển văn minh Ai Cập cổ đại. Vì sao sử gia Hy Lạp cổ đại Hêrô-đốt viết: “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể làm như sau:Cách 1:Bước 1: Xác định nơi hình thành nền văn minh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2: Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế Ai Cập cổ đại? Quan sát Hình 6.1, em hãy mô tả một số hoạt động kinh tế của cư dân Ai Cập cổ đại. Nhận xét đặc trưng cơ bản của kinh tế Ai Cập thời kì này.

 

a. Điều kiện tự nhiên tác động: ...............................................................

b. Một số hoạt động kinh tế: ....................................................................

c. Đặc trưng kinh tế Cơ bản: ...................................................................

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu đúng yêu cầu.2. Xem xét các thông tin đã được cung cấp như hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3: Quan sát Hình 6.3 trong sách giáo khoa (SGK), xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại. Tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chính? Giải thích.

 • Tầng lớp thống trị: .......................................................................

 • Tầng lớp bị trị: ..............................................................................

 • Lực lượng sản xuất chính: ..........................................................

Trả lời: Cách làm:- Xem lại Hình 6.3 trong sách giáo khoa để phân tích các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4: Em hãy nhận xét về cơ cấu nhà nước cổ đại ở Ai Cập. Ý nghĩa sự ra đời nhà nước ở Ai Cập.

 • Nêu nhận xét: ...................................................................................

 • Ý nghĩa sự ra đời nhà nước ở Ai Cập: ..........................................

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu ý đồ của người ra đề.2. Phân tích và tìm hiểu về cơ cấu nhà nước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5: Thế nào là chữ tượng hình? Nêu ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ

Chữ tượng hình là: …..................................................................................

Ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ: ..................................

Trả lời: Cách làm:1. Định nghĩa chữ tượng hình.2. Nêu ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ.Câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên? Theo em, tôn giáo, tín ngưỡng góp phần thúc đẩy sự phát triển những lĩnh vực nào của Ai Cập cổ đại?

Trả lời: Cách làm:1. Trả lời cách sùng bái tự nhiên của người Ai Cập cổ đại.2. Liên kết tôn giáo, tín ngưỡng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 7: Nêu hiểu biết cá nhân về kim tự tháp Ai Cập. Theo em, nhận định: “Con người phải sợ thời gian nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp” có đúng không? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về kim tự tháp Ai Cập: lịch sử, công dụng, cấu trúc và ý nghĩa.2. Hiểu ý nghĩa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 8: Em hãy giải ô chữ hàng ngang dựa theo những gợi ý dưới đây và tìm ô chữ chủ.

a. (9 chữ cái). Kì quan thế giới cổ đại duy nhất còn lại.

b. (6 chữ cái): Nhân vật b huyền thoại ở Ai Cập mình: người đầu sư tử.

c. (7 chữ cái): Tên loại e cây được người Ai Cập sửa dụng để chế tạo giấy viết.

d. (6 chữ cái): Tên vị thần: sông Nin (Nile).

e. (9 chữ cái): Chữ viết CV của người Ai Cập.

g. (5 chữ cái): Loại cây lương thực chính của Ai Cập.

h. (9 chữ cái): Nữ hoàng nổi tiếng của Ai Cập thời kì Hậu vương quốc.

i. (10 chữ cái): Ngành kinh tế chính của đa số các quốc gia cổ đại phương Đông.

Ô chữ chủ (8 chữ cái): “Dòng sông của sự sống", gắn liền với những giá trị văn minh Ai Cập là ........................................

Trả lời: Để giải ô chữ, bạn cần đọc kỹ các gợi ý và điền từng chữ cái vào ô trống dựa trên số lượng chữ cái... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 9: Hoàn thành bảng thống kê theo từng lĩnh vực những thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại vẫn còn giá trị đến hiện nay.

 

Thành tựu tiêu biểu

Lĩnh vực ứng dụng

Giá trị ở thời hiện đại

Chữ viết và văn học

 

 

 

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

 

Khoa học tự nhiên, kĩ thuật

 

 

 

Kiến trúc và điêu khắc

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại.2. Liệt kê các thành tựu tiêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 10: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

 1.  Nhà nước cổ đại ra đời sớm nhất ở phương Đông là

  A. Ba Tư.

  B. Ai Cập.

  C. Ấn Độ.

  D. Trung Quốc.

 2. Cư dân Ai Cập sống tập trung ở đồng bằng ven sông lớn vì ở đây có

  A. lãnh thổ rộng lớn, đất đai mềm xốp, dễ canh tác.

  B. khí hậu ấm áp, giao thông thuận tiện để buôn bán.

  C. địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, dễ canh tác.

  D. khí hậu ấm nóng, không có lũ lụt, thiên tai, hạn hán.

 3. Điều kiện tự nhiên ở Ai Cập thích hợp nhất cho việc phát triển ngành kinh tế chủ yếu nào dưới đây?

  A. Thương nghiệp.

  B. Thủ công nghiệp.

  C. Nông nghiệp.

  D. Đánh bắt cá.

 4. Mục đích chính để cư dân Ai Cập cổ đại liên kết thành liên minh công xã là

  A. làm công tác thuỷ lợi.

  B. chống ngoại xâm.

  C. phát triển thủ công nghiệp.

  D. phát triển thương nghiệp.

 5. Vì sao nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời sớm?

  A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất phát triển.

  B. Cư dân sống tập trung trên đồng bằng ven biển.

  C. Cư dân sống phân tán, cần phải liên kết với nhau để sản xuất.

  D. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi cần phải liên kết với nhau.

 6. Các tầng lớp xã hội chính của xã hội Ai Cập cổ đại gồm:

  A. vua, quan lại, nông dân lĩnh canh.

  B. quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

  C. vua, nông dân tự canh, nô lệ.

  D. quý tộc, bình dân, nô lệ.

 7. Tầng lớp nào dưới đây là lực lượng lao động chính của xã hội Ai Cập cổ đại?

  A. Quý tộc.

  B. Nông dân Công xã.

  C. Nô lệ.

  D. Nông nô.

 8. Tính chất của nhà nước Ai Cập cổ đại là nhà nước

  A. chuyên chế tập quyền.

  B. chuyên chế tản quyền.

  C. chiếm hữu nô lệ.

  D. dân chủ cổ đại.

 9. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?

  A. Quý tộc.

  B. Pha-ra-ông (Pharaoh).

  C. Chấp chính quan.

  D. Tù trưởng.

 10. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên cơ sở nào dưới đây?

  A. Thị tộc.

  B. Bộ lạc.

  C. Công xã nguyên thuỷ.

  D. Liên minh công xã.

 11. Vì sao Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm?

  A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

  B. Thúc đẩy sản xuất thương nghiệp.

  C. Tiến hành nghi thức tôn giáo.

  D. Cúng tế các vị thần linh.

 12. Chữ viết Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu

  A. quản lí hành chính.

  B. ghi chép và lưu trữ tri thức.

  C. trao đổi buôn bán.

  D. đo đạc, phân chia ruộng đất.

 13. Việc ra đời chữ viết có ý nghĩa gì?

  A. Phát minh lớn, biểu hiện đầu tiên và cơ bản của văn minh nhân loại.

  B. Phát triển kinh tế, biểu hiện đầu tiên cơ bản của văn minh trí tuệ.

  C. Ghi chép lại những kinh nghiệm của con người về đời sống.

  D. Ghi chép lại hiểu biết của con người về tự nhiên và xã hội.

 14. Người Ai Cập viết chữ trên nguyên liệu gì?

   A. Lụạ.

  B. Thẻ tre, trúc.

  C. Đất sét.

  D. Giấy pa-pi-rút (papyrus).

 15. Vì sao những tri thức toán học ra đời sớm ở Ai Cập cổ đại?

  A. Do nhu cầu chia ruộng đất, ghi chép nợ và tri thức khoa học.

  B. Do nhu cầu tính toán trong xây dựng, phân chia ruộng đất.

  C. Do nhu cầu tính toán nợ và thu thuế của giai cấp thống trị.

  D. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và phát triển thương nghiệp.

 16. Việc xây dựng thư viện A-lếch-xan-đri-a (Alexandria) ở Ai Cập thời cổ đại cho thấy người Ai Cập cổ

  A. rất chuộng nghệ thuật.

  B. thích chơi sách.

  C. rất trân trọng và giữ gìn tri thức.

  D. rất muốn làm những điều khác lạ.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi cẩn thận.2. Xác định từ khóa trong câu hỏi để tìm câu trả lời chính xác.3.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48550 sec| 2258.023 kb