Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại

Hướng dẫn giải bài 11 trang 63 sách bài tập lịch sử lớp 10: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại. Đây là giai đoạn quan trọng và định hình cơ cấu kinh tế xã hội của thế giới đương thời. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng ta cần tập trung vào các yếu tố chính sau:

1. Xác định nguyên nhân của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại và tầm quan trọng của chúng đối với sự phát triển của xã hội.

2. Phân tích tác động của các cách mạng công nghiệp đến việc thay đổi cơ cấu kinh tế và xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới.

3. So sánh và đánh giá các khác biệt giữa các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước phát triển và các nước đang phát triển.

4. Tìm hiểu về vai trò và tầm quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp trong quá trình phát triển của toàn cầu hóa kinh tế.

Trên cơ sở nắm vững các thông tin trên, học sinh sẽ có cái nhìn tổng quan và chi tiết về các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại, giúp họ hiểu rõ hơn về quá trình phát triển kinh tế xã hội của thế giới từ quá khứ đến hiện tại.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Em hãy giải ô chữ hàng ngang dựa theo những gợi ý dưới đây và tìm ô chữ chủ

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc gợi ý từ câu hỏi để xác định từ cần tìm trong ô chữ.2. Tìm các từ có cùng ý nghĩa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2: Điền vào ô trống các nội dung phù hợp để giải thích tại sao Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất lại khởi đầu từ nước Anh

Trả lời: Cách làm:1. Xác định lý do tại sao Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất lại bắt đầu từ nước Anh.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3: Điền vào phần ô trống trong các ô dưới đây để làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến hai cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định bối cảnh lịch sử dẫn đến hai cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại.Bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45201 sec| 2211.102 kb