Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo bài 4 Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Hướng dẫn giải bài 4 Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Trong vở bài tập trang 18 sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số lĩnh vực và ngành nghề hiện đại liên quan đến lịch sử. Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức về sử học.

Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau học về những lĩnh vực và ngành nghề hiện đại liên quan đến sử học, từ đó hiểu rõ hơn về sự phát triển của lịch sử và tầm quan trọng của việc nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Chọn các từ hoặc cụm từ dưới đây, điền vào chỗ trống (...) cho phù hợp để làm rõ khái niệm di sản văn hoá và mối quan hệ của Sử học với các di sản văn hoá.

Sử học       

bền vững           

di sản văn hóa     

bức tranh lịch sử

tinh thần, vật chất           

kinh tế, xã hội       

sự kiện, hiện tượng, nhận vật

lịch sử, văn hóa, khoa học     

xã hội loài người       

trùng tu tôn tạo, bảo tồn và phát huy

Di sản văn hoá là những sản phẩm ....................................... có giá trị.............................., ..................................., được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ............................... nghiên cứu các .............................., trong lịch sử ................................., góp phần phục dựng lại .......................................... Kết quả nghiên cứu của .............................. khẳng định giá trị của các ............................., là cơ sở ..............................., ............................... các giá trị của di sản văn hoá, đảm bảo sự phát triển .................................. của mỗi quốc gia, dân tộc, góp phần đem lại những hiệu quả thiết thực cho sự phát triển ...........................

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Xác định ý nghĩa của di sản văn hoá và mối quan... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2: Từ thông tin dưới đây, em hãy cho biết vì sao phải bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá. Hãy nêu một số biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di tích lịch sử ở Việt Nam.

     “Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới từ năm 1993 nhưng quần thể di tích Cố đô Huế thường xuyên phải đối mặt với nạn xâm hại. Ngày 21 - 11 - 2017, lăng mộ của bà Trần Thị Nga - mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đập phá, đào bới, khiến nhiều người đau lòng. Đáng buồn hơn, trước đó, nhiều di tích, hiện vật khác như lăng Khải Định, Trường Quốc Tử Giám, bia Quốc học, Cửu vị thần công, Phu Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ,... cũng bị tàn phá nghiêm trọng, chủ yếu là do ý thức kém của người dân cũng như khách tham quan. Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế trong giai đoạn 2016 - 2020 lên đến 1274 tỉ đồng. Một số tiền lớn nhưng nếu xét từ mức độ xâm hại, phá hoại di tích đang diễn ra tại Huế hiện nay thì số tiền này vẫn chỉ như "muối bỏ bể".

Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa là vì:

..........................................................................................................................................

Một số biện pháp để bảo tồn và pháp huy các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên:

..........................................................................................................................................

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và tìm hiểu về nội dung được đề cập.Bước 2: Tìm hiểu về vấn đề bảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3: Sử học có vai trò như thế nào với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá? Em hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá với Sử học và điền vào chỗ trống (...) dưới đây.

Sử học có vai trò ...................................................................................................................  

Sử học cung cấp ...................................................................................................................

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá cung cấp 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá cần liên quan đến sử học như:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4: Em hiểu như thế nào về làng nghề truyền thống? Hãy kể tên một số làng nghề truyền thống ở Việt Nam mà em biết.

Trả lời: Cách làm:1. Định nghĩa "Làng nghề truyền thống".2. Liệt kê và giới thiệu một số làng nghề truyền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5: Lập bảng thống kê các di sản văn hoá Việt Nam theo các tiêu chí dưới đây.

STT

Di sản văn hoá

Ý nghĩa, giá trị văn hoá, lịch sử

Giá trị được phát huy trong

công nghiệp văn hoá

1

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2

Lễ hội

Nghinh Ông

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

3

Tổng số di sản được UNESCO ghi danh công nhận

- Vật thể: ................................

.................................................

- Phi vật thể: ...........................

.................................................

- Hỗn hợp: ..............................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các di sản văn hoá Việt Nam theo các tiêu chí được đề cập trong câu hỏi: Tín... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 6: Các hình dưới đây thuộc loại hình di sản văn hoá nào? Theo em, Sử học có mối quan hệ như thế nào đến việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, di sản văn hoá?

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, phân loại các loại hình di sản văn hóa.2. Tiếp theo, xác định mối quan hệ của... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47662 sec| 2246.32 kb