Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Hướng dẫn giải bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Bài 3 trong sách bài tập lịch sử lớp 10 mang đề tài "Sử học với các lĩnh vực khoa học khác" nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" do Bộ giáo dục biên soạn. Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa lĩnh vực lịch sử và các lĩnh vực khoa học khác.

Để giải bài này, học sinh cần phân tích sự tương tác giữa sử học và các lĩnh vực khoa học khác như khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ, văn hóa... thông qua các ví dụ cụ thể. Hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và hiểu sâu hơn về chủ đề này.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" đã được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục, nhằm giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khám phá và hiểu sâu về lịch sử cũng như mối quan hệ của nó với các lĩnh vực khoa học khác. Hy vọng rằng việc hướng dẫn chi tiết và giải bài tập trong sách sẽ giúp học sinh học tốt và hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Hãy xác định các câu dưới đây đúng (Đ) hay sai (S) về nội dung lịch sử.

           Ghi Đ hoặc S vào 

   A. Các nhà sử học dựa vào ngành Cổ sinh học và Khảo cổ học để phục dựng lại lịch sử.

    B. Các nhà sử học dựa vào các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để phục dựng lại lịch sử.

    C. Các nhà sử học dựa vào các nguồn sử liệu: gốc, hiện vật, chữ viết, truyền miệng... để phục dựng lại lịch sử.

   D. Các nhà sử học dựa vào trí tưởng tượng, phán đoán cá nhân về các nguồn sử liệu để phục dựng lại lịch sử.

Trả lời: Các câu đúng là: B, CCác câu sai là: A, D Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2: Hãy chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây.

................................ là các ngành nghiên cứu con người và xã hội loài người, cách con người tương tác với nhau, phát triển thành văn hoá và ảnh hưởng đến thế giới ............................. là khoa học xã hội, có đối tượng nghiên cứu rộng, phản ánh đầy đủ bức tranh toàn diện của đời sống con người và xã hội loài người.

Trả lời: Cách làm: Đầu tiên, đọc kỹ đoạn thông tin và xác định từ hoặc cụm từ cần chọn để điền vào chỗ trống.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3: Em hãy giải ô chữ hàng ngang dựa theo những gợi ý dưới đây và tìm ô chữ chủ.

1.(9 chữ cái): Ngành khoa học nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, các loài động vật và thực vật cổ xưa, dựa vào các hoá thạch tìm được.
2. (5 chữ cái): Ngành khoa học nghiên cứu về quy luật và tính quy luật của xã hội.
3. (8 chữ cái): Ngành khoa học nghiên cứu hệ thống tổ chức, ghi chép thời gian thuận tiện cho cuộc sống, các nghi lễ tôn giáo, các mục đích lịch sử và khoa học.
4. (9 chữ cái): Lĩnh vực đa ngành nghiên cứu về nguồn gốc, lịch sử, sự phát triển của cơ thể, tâm lí,... của các giống người.
5. (7 chữ cái): Khoa học của các con số, nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi, tính toán, đo lường, môn học về “hình và số.
6. (6 chữ cái): Khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ, bằng cách tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hoá và dữ liệu môi trường liên quan.
7. (9 chữ cái): Một trong những lĩnh vực là đối tượng mà Sử học nghiên cứu, bao gồm: điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc,...

  • Ô chữ chủ (7 chữ ô màu xám nhạt): Một trong những cách thức nghiên cứu toàn diện về con người và xã hội loài người của Sử học là?

  • Ô chữ chủ 2 (9 chữ ô màu xám đậm): Một trong những phương pháp nghiên cứu của Sử học, tiếp cận lí thuyết nghiên cứu của các ngành khoa học khác gọi là gì?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ các gợi ý và xác định từ cần điền vào ô chữ.2. Sử dụng kiến thức và từ vựng về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 6: Các tác phẩm trong hình dưới đây có được xem là tác phẩm lịch sử không? Giải thích. Em hãy rút ra vai trò của lịch sử với ngành khoa học tự nhiên thông qua các tác phẩm này.

Trả lời: Cách 1:1. Xác định xem các tác phẩm trong hình có đúng là tác phẩm lịch sử hay không.2. Tìm hiểu vai... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.85999 sec| 2222.789 kb