Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 2: Tri thức Lịch sử và cuộc sống

Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 Cánh diều Bài 2: Tri thức Lịch sử và cuộc sống

Trang 7 sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 Cánh diều chú trọng vào bài học về Tri thức Lịch sử và cuộc sống. Đây là một phần trong bộ sách "Cánh diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của lịch sử trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Với hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ dễ dàng nắm bắt nội dung bài học. Hy vọng rằng bài học này sẽ giúp học sinh phát triển kiến thức và tư duy về lịch sử, từ đó cải thiện kỹ năng học tập và hiểu biết về thế giới xung quanh.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, thông qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm được gọi là

A. tri thức lịch sử.

C. hiện thực lịch sử.

C. tiến trình lịch sử.

D. phương pháp lịch sử.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ khóa trong câu hỏi.2. Xác định ý chính của câu hỏi và suy... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?

A. Nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng.

B. Đúc kết và vận dụng thành công bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

C. Đúc kết bài học kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm từ quá khứ.

D. Từ đúc kết bài học kinh nghiệm của quá khứ sẽ dự báo chính xác tương lai.

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ nội dung cần tìm.2. Xem xét từng phương án để xác định xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử

A. liên quan và ảnh hưởng quyết định đến tất cả mọi sự vật, hiện tượng.

B. chưa hoàn toàn chính xác, cần sửa đổi và bổ sung thường xuyên.

C. rất rộng lớn và đa dạng, lại biến đổi và phát triển không ngừng.

D. giúp cá nhân hội nhập nhanh chóng vào cuộc sống hiện đại.

Trả lời: Cách 1:Câu trả lời cho câu hỏi "Cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử A. liên quan và ảnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Thu thập sử liệu được hiểu là

A. quá trình tập hợp, tìm kiếm tài liệu tham khảo về đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử.

B. quá trình khảo sát, tìm kiếm, sưu tầm và tập hợp những thông tin liên quan đến đối tượng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử.

C. một khẩu của quá trình thẩm định sử liệu.

D. công đoạn cuối cùng của nghiên cứu lịch sử.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và xác định từ khóa: thu thập sử liệu.2. Hiểu ý nghĩa của từ khóa này trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Phân loại, đánh giá, thẩm định nguồn sử liệu đã thu thập được là quá trình của việc

A. phân loại các nguồn sử liệu.

B. lập thư mục các nguồn sử liệu.

C. sưu tầm đọc và ghi chép thông tin sử liệu.

D. xử lý thông tin và sử liệu.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc lại câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định từ khóa trong câu hỏi để tìm câu trả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6:  Để làm giàu tri thức lịch sử, việc thu thập, xử lí thông tin và sử liệu cần tiến hành theo quy trình nào sau đây?

A. Lập thư mục => sưu tầm sử liệu => chọn lọc, phân loại sử liệu => Xác minh, đánh giá sử liệu.

B. Xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục => chọn lọc, phân loại sử liệu => sưu tầm sử liệu.

C. Chọn lọc, phân loại sử liệu => sưu tầm sử liệu => xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục.

D. Sưu tầm sử liệu => chọn lọc, phân loại sử liệu => xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục.

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi trên là:Quy trình thu thập, xử lí thông tin và sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống chính là

A. sử dụng tri thức lịch sử để điều chỉnh hiện tại, định hướng tương lai.

B. sử dụng tri thức lịch sử để giải thích và hiểu rõ hơn những vấn đề của cuộc sống hiện tại.

C. tái hiện lịch sử trong cuộc sống hiện tại thông qua các hình thức như triển lãm, bảo tàng,...

D. áp dụng tri thức, kinh nghiệm lịch sử để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu chúng ta kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Chọn từ cho sẵn dưới đây đặt vào chỗ chấm (...) trong đoạn thông tin sau, thể hiện ý nghĩa của tri thức lịch sử: A. bản sắc, B. lịch sử, C. cá nhân, D. cội nguồn, E. cộng đồng, G. văn hoá, …

Tri thức lịch sử cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp con người nhận thức sâu sắc về ……..(1), về ………...(2) của ………..(3) và …………..(4) trong mọi thời đại. Hiểu biết về cội nguồn, bản sắc là cơ sở để con người hiểu về chính minh và thế giới. Đây là nền tảng để tồn tại, giữ gìn và phát huy các giá trị ……...(5), ……….(6) cộng đồng và chung sống trong một thế giới đa dạng.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ đoạn thông tin và xác định các chỗ trống cần điền từ vào.- Liệt kê các từ cho sẵn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Nối nhân vật ở cột A với câu nói viết ở cột B sao cho đúng.

Trả lời: Để làm câu hỏi trên, bạn cần xác định nhân vật ở cột A và nối với câu nói viết ở cột B sao cho đúng.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Đọc đoạn tư liệu sau:

“Sử ta dạy cho ta bài học này: lúc nào dân ta đoàn kết và giờ như một thì trước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”

(Nên học sử ta, Hồ Chí Minh)

Từ những thông tin trong đoạn tư liệu trên, kết hợp với kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân về lịch sử Việt Nam, hãy viết một đoạn văn thi chứng minh tính đúng đắn của luận điểm đó.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn cho câu hỏi trên có thể được viết như sau:Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "lúc... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47071 sec| 2237.758 kb