Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Trong trang 26 sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 "Cánh diều", bài học này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại. Đây là một phần trong bộ sách "Cánh diều", được thiết kế theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Bằng cách giải chi tiết và cụ thể, sách bài tập này mong muốn giúp học sinh nắm vững kiến thức và bài học một cách tốt hơn, từ đó phát triển khả năng tự học của họ.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Ý nào sau đây là bối cảnh lịch sử tác động đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

A. Chủ nghĩa tư bản chuyên tử tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa độc quyền.

B. Toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, đem lại những cơ hội và thách thức cho các nước.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đặt ra nhu cầu phát minh các loại vũ khí mới.

D. Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản.

Trả lời: Cách 1:Để trả lời câu hỏi trên, ta cần nhận diện được các sự kiện lịch sử quan trọng và xác định bối... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Nước nào dưới đây khởi đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Mỹ.

D. Liên Xô.

Trả lời: Cách làm: - Trước hết, xác định rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra vào cuối thế kỷ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra vào thời gian nào?

A. Nửa cuối thế kỉ XIX.

B. Nửa đầu thế kỉ XX.

C. Nửa sau thế kỉ XX.

D. Đầu thế kỉ XXI.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định thời gian diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.2. Xác định thế kỉ mà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là đặc điểm của cuộc Cách mạng công nghiệp

A. lần thứ nhất.

B. lần thứ hai.

C. lần thứ ba.

D. lần thứ tư.

Trả lời: Cách làm: 1. Xác định đặc điểm của cuộc Cách mạng công nghiệp: Trở thành lực lượng sản xuất trực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Nguồn gốc sâu xa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại là gì?

A. Do tác động của toàn cầu hoá.

B. Do tác động của khủng hoảng tài chính.

C. Do những đòi hỏi của cuộc sống của sản xuất.

D. Do yêu cầu của cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định xem câu hỏi yêu cầu điều gì, trong trường hợp này là xác định nguồn gốc của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Thành tựu nào sau đây của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba có ý nghĩa nâng cao sức mạnh tri óc cũng như công nghệ?

A. Phương pháp sinh sản vô tính.

B. Trí tuệ nhân tạo.

C. “Bản đồ gen người”.

D. Máy tính điện tử.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định các thành tựu của cuộc Cách mạng công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Một trong những điểm giống nhau về bối cảnh lịch sử tác động đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư là

A. khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới.

B. toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, đem lại những cơ hội và thách thức cho các nước.

C. nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng cao.

D. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội ngày càng gay gắt.

Trả lời: Cách làm: 1. Xác định điểm giống nhau về bối cảnh lịch sử tác động đến cuộc Cách mạng công nghiệp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Thành tựu quan trọng nào sau đây trong các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?

A. Trí tuệ nhân tạo.

B. Máy hơi nước.

C. Cuộc “Cách mạng Xanh”.

D. Công nghệ thông tin.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các thành tựu quan trọng trong cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại.2. Xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã đạt thành tựu nào sau đây vào năm 1946?

A. Máy tính điện tử được phát minh.

B. Internet được phát minh.

C. Con người đặt chân lên Mặt Trăng.

D. Rô-bốt được phát minh.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định xem cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã đạt thành tựu nào vào năm 1946.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

A. Internet kết nối vạn vật (IoT), công nghệ sinh học, công nghệ liên ngành, đa ngành.

B. Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data).

C. Tí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT), công nghệ sinh học.

D. Kĩ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ liên ngành, đa ngành.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đọc câu hỏi và xác định đề cử của câu hỏi, tập trung vào việc tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11: Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại là

A. máy móc dần dần thay thế sức lao động của con người.

B. khởi đầu quá trình công nghiệp hoá.

C. đưa nhân loại sang nền văn minh thông tin.

D. chuyên nên sản xuất thủ công sang cơ khí hoá.

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi và xác định từ khóa của câu hỏi.- Tìm hiểu ý nghĩa của các cuộc cách mạng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là trụ cột của toàn cầu hoá?

A. Mạng lưới thông tin toàn cầu.

B. Mạng lưới và hệ thống siêu thị toàn cầu.

C. Mạng lưới và hệ thống tài chính toàn cầu.

D. Mạng lưới giáo dục toàn cầu.

Trả lời: Cách làm 1: - Xác định từ khóa cần tìm: trụ cột của toàn cầu hóa.- Xem xét từng lựa chọn để xem xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thứ tư tác động lớn đến xã hội, thể hiện ở sự xuất hiện của

A. giai cấp công nhân hiện đại.

B. toàn cầu hoá.

C. công nghệ thông tin.

D. internet.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét từng phương án để xem liệu chúng có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 14: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã

A. đưa nhân loại sang nên văn minh thông tin.

B. làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản.

C. khởi đầu quá trình công nghiệp hoá.

D. chuyển từ thể sản xuất cơ khí hóa sang điện khí hoá.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu nhận diện cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 15: Nhận định nào sau đây không phản ánh đúng tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với xã hội và văn hoá?

A. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ở trình độ cao hơn so với các cuộc cách mạng trước đó.

B. Thách thức với văn hoá các dân tộc trên thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0, hiện nay là sự phát sinh tình trạng văn hoá “lai căng".

C. Thách thức với văn hóa các dân tộc trên thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay là nguy cơ đánh mất văn hoá truyền thống.

D. Cuộc đấu tranh của công nhân hiện đại mang tính chất kinh tế - xã hội nhiều hơn.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi kỹ lưỡng.2. Xác định ý nghĩa của các từ khóa trong câu hỏi.3. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 16: Hãy nhận diện và chỉ ra tên gọi của các hình ảnh dưới đây liên quan đến thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại.

 

Trả lời: Cách 1:Cách làm:- Xác định các hình ảnh liên quan đến thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 17: Cho các cụm từ sau: A. chiếc máy tính để bàn, B. Windows, C, tin học, D. máy tính cỡ lớn, E, hình thức sổ, G. lập trình viên. Hãy:

a) Đặt các cụm từ trên vào chỗ chấm (...) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp với các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại,

"Lần đầu tiên, những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm ……....(1) đã cho phép hàng triệu cá nhân tạo ra nội dung dưới …….....(2) và điều này có nghĩa rằng nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi ở khoảng cách xa. Cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung dưới hình thức sổ một cách dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn bao giờ hết - từ ……….....(3), ở trong bếp, trên giường ngủ và trong tầng hầm - thay vì phải cần có một chiếc ………….(4) chủ yếu dành cho mục đích kinh doanh. Đột nhiên, những con người bình thường có thể được hưởng lợi từ ………...(5) mà không cần phải trở thành ……….(6)” (Thế giới phẳng, Thổ-mát L, Phờ-ri-man)

b) Rút ra kết luận từ đoạn tư liệu trên.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từ khóa trong câu hỏi: Máy tính cá nhân, phần mềm Windows, hình thức sổ, chiếc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 18: Theo em, cần sử dụng Internet trong học tập như thế nào để có hiệu quả?

Trả lời: Để sử dụng Internet hiệu quả trong học tập, học sinh cần:1. Học tập, tìm tòi và phát triển khả năng... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.53453 sec| 2269.773 kb