Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Bài 17 trong sách bài tập lịch sử lớp 10 Cánh diều trang 47, với đề tài "Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam", giúp học sinh hiểu rõ hơn về sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Bài học này giúp học sinh phân tích, tìm hiểu và khám phá các sự kiện quan trọng về đoàn kết dân tộc trong lịch sử đất nước.

Sách "Cánh diều" là tài liệu được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, hướng đến việc giúp học sinh nắm vững kiến thức lịch sử một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Việc hướng dẫn giải bài tập và giải thích chi tiết trong sách bài tập giúp học sinh tiếp cận với bài học một cách cụ thể và rõ ràng hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1:  Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam được hình thành trước hết dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Quá trình đấu tranh xã hội, chống ngoại xâm.

B. Quá trình chinh phục thiên nhiên.

C. Tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước.

D. Quá trình giao lưu văn hoá với bên ngoài.

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ khóa.2. Xác định các phương án trả lời để loại bỏ những... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Trong thời kì cận - hiện đại, đoàn kết dân tộc Việt Nam được phát huy cao độ thông qua

A. quá trình tiếp thu văn hoá bên ngoài.

B. hợp tác kinh tế với nước ngoài.

C. các hình thức mặt trận.

D. kế thừa truyền thống của dân tộc.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các từ khóa trong câu hỏi: đoàn kết dân tộc Việt Nam, thời kì cận - hiện đại,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc nhất quán theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

B. Chủ trong phát triển kinh tế các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

C. Chính sách dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài, là vấn đề cấp bách.

D. Các dân tộc giữ gìn bản sắc riêng.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định điều cần tìm trong câu hỏi.2. Xem xét từng phương án trả lời... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5:  Hãy trình bày về quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam theo mẫu sau:

Trả lời: Cách trả lời câu hỏi lịch sử lớp 10 "Hãy trình bày về quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Cho các cụm từ sau: A. chủ quyền biên giới, biển đảo; B. Đại đoàn kết; C. thời đại; D. bảo vệ Tổ quốc.

Hãy:

a) Đặt các cụm từ trên vào chỗ chấm (...) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,

"………..(1) dân tộc là nhân tổ có vai trò đặc biệt quan trọng khi các quốc gia và toàn nhân loại đang đứng trước những vấn đề lớn của ………..(2) như biển đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, đại dịch, Đặc biệt, trong sự nghiệp ………..(3) hiện nay, đại đoàn kết dân tộc là yếu tố không tách rời với việc khẳng định …….... (4) của Việt Nam”.

b) Liên hệ với những sự kiện đã và đang diễn ra trên thế giới và trong nước để khẳng định Việt Nam cần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên:a) "Đại đoàn kết dân tộc là nhân tố có vai trò... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Đọc các thông tin trong hình 7.1, hãy:

  •  Viết ra ba thông tin cơ bản về Mặt trận Việt Minh
  •  Nêu điểm tiến bộ trong những chính sách của Việt Minh
  •  Đánh giá tính hiệu quả của những chính sách trong thực tế Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam
Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên như sau:1. Ba thông tin cơ bản về Mặt trận Việt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Nêu những nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách dân tộc. Hãy phân tích chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước qua một lĩnh vực cụ thể.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách dân tộc.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Quan sát hình 17.3, hãy:

  •  Giải thích vì sao phòng họp chính trong Toà nhà Quốc hội lại được đặt tên là “Diên Hồng”?
  •  Nêu suy nghĩ của em về cách đặt tên này.
Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa hội nghị Diên Hồng trong lịch sử Việt Nam.2. Kết nối ý nghĩa đó với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Theo em, thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc?

Trả lời: Để góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, thế hệ trẻ Việt Nam cần:1. Ủng hộ, tham gia các hoạt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11: Quan sát hình 17.3 và tìm kiếm thông tin, hãy cho biết một số câu nói/ viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Quan sát hình 17.3 và tìm kiếm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45620 sec| 2234.203 kb