Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Trong bài học số 15 của sách bài tập lịch sử lớp 10 "Cánh diều", chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thành tựu của văn minh Đại Việt. Bài học này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những đóng góp quan trọng của văn minh Đại Việt trong quá trình phát triển lịch sử đất nước.

Sách bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu biết sâu hơn về lịch sử Việt Nam. Việc hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể trong bài tập sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Bài học này sẽ giúp học sinh phân tích chi tiết về những thành tựu của văn minh Đại Việt, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất và ý nghĩa của những thành tựu ấy. Hi vọng rằng sau bài học, học sinh sẽ có cái nhìn toàn diện và đúng đắn về lịch sử văn minh Đại Việt.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của tiền văn minh Đại Việt là

A. Vua trực tiếp quản lí nhà nước mà không thông qua các cấp trung gian.

B. việc chia cả nước thành các đạo, phủ, châu/ huyện do vua trực tiếp quản lý.

C. tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện dần từ trung trong đền địa phương.

D. các cơ quan chuyên môn có vai trò quyết định đối với việc quản lí nhà nước.

Trả lời: Cách 1:- Trước hết, ta cần xem xét các thành tựu chính trị của tiền văn minh Đại Việt.- Tiếp theo,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thành tựu trong lĩnh vực kinh tế Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX)?

A. Xây dựng được nền kinh tế tự chủ và toàn diện.

B. Kinh tế nông nghiệp phát triển đỉnh cao ở thời Lý.

C. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.

D. Mở rộng giao lưu buôn bán với tất cả các nước châu Á.

Trả lời: Cách làm: - Tra cứu thông tin về thành tựu trong lĩnh vực kinh tế Đại Việt từ thế kỉ X đến giữa thế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX) là

A. xây dựng Quốc Tử Giám, tổ chức thi cử, tuyển chọn quan lại.

B. tổ chức đều đặn ba năm một lần các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình.

C. nội dung thi cử bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

D. sử dụng chữ quốc ngữ làm chữ viết chính thức trong thi cử.

 

Trả lời: Đáp án: A.  Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Một trong những tác phẩm y học tiêu biểu của văn minh Đại Việt được biên soạn trong giai đoạn thế kỉ XV-XVIII là

A. Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

B. Hồng Nghĩa giác tư y tư.

C. Nam được thân hiệu.

D. Y thư lượt sao.

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định thời kỳ văn minh Đại Việt là giai đoạn thế kỉ XV-XVIII.2. Tìm hiểu về các tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Nét độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là

A. kiến trúc đồ sộ, quy mô lớn.

B. chỉ tập trung ở kinh đô Thăng Long.

C. chịu ảnh hưởng của tôn giáo.

D. chịu ảnh hưởng của Phật giáo.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ vấn đề cần giải quyết.2. Xác định các thông tin quan trọng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng của cư dân trong nền văn minh Đại Việt?

A. Thờ cúng tổ tiên, thờ người có công với đất nước.

B. Tôn trọng giá trị văn hoá truyền thống.

C. Thờ Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề.

D. Thờ thần Mặt Trời và thần Sáng tạo.

Trả lời: Cách làm 1:1. Xác định nội dung của câu hỏi: Đề bài yêu cầu chúng ta nhận biết nội dung không phải... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Một trong những thành tựu quan trọng về kiến trúc của tiền văn minh Đại Việt là

A. Hoàng thành Thăng Long.

B. Kinh đô Phong Châu.

C. Thành Cổ Loa.

D. Quần thể tháp Bánh Ít.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định kiến thức về kiến trúc tiền văn minh Đại Việt2. Tìm hiểu về các thành tựu kiến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Bằng những hiểu biết của bản thân và kiến thức đã học, hãy lập bảng thể hiện một số sự kiện tiêu biểu về giáo dục, khoa cử trong nền văn minh Đại Việt

 

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về giáo dục và khoa cử trong nền văn minh Đại Việt.2. Xác định các sự kiện tiêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Hoàn thành sơ đồ 15 dưới đây về thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Xem xét các thành tựu tiêu biểu của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Đọc đoạn tư liệu sau:

"Mùa xuân, tháng 2 năm 1038], vua ngự ra cửa Bố Hải cày ruộng Tịch điền. Sai Hữu ti dọn cỏ đắp đàn. Vua thấn tể Thần Nông, tể xong tự cân cày để làm lễ tự cày. Các quan tả hữu có người can rằng: Đó là công việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế? Vua Hỏi: Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ noi theo. Nói xong đẩy cày ba lần rồi thôi". 

(Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên và các tử thần triều Hậu Lê)

Theo em, thông tin trong đoạn tư liệu trên cho biết điều gì về thời Lý?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc đoạn tư liệu và tìm hiểu thông tin cơ bản về hoạt động của vua trong đoạn tư liệu.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11: Hãy lập bảng thể hiện thành tựu về văn học trong nền văn minh Đại Việt theo mẫu sau:

Nội dung

Văn học chữ Hán

Văn học chữ Nôm

Tác giả nổi bật

 

 

Tác phẩm nổi bật

 

 

Nội dung chủ yếu

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các thành tựu về văn học trong nền văn minh Đại Việt thời kỳ vua Lê, vua Lý,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 12: Hãy tìm hiểu và giới thiệu những nét chính về chùa Một Cột theo các gợi ý sau: địa điểm, thời gian xây dựng, giá trị, thông điệp (bảo tồn, phát huy giá trị).

  • Địa điểm: quận Ba Đình (Hà Nội)
  • Thời gian xây dựng lần đầu: năm 1049, dưới thời Lý
  • Giá trị: Là công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Việt Nam; biểu hiện cho sự phát triển của Phật giáo.
  • Thông điệp: giữ gìn, phát huy nét đẹp của triết lí đạo Phật,…
Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm thông tin về chùa Một Cột trên internet, sách vở và nguồn tài liệu khác.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13: Trong các thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt, em ấn tượng nhất với thành tựu nào? Hãy viết một bài văn ngắn thể hiện cảm nhận của em về thành tựu đó.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi đề bài để hiểu rõ yêu cầu.2. Áp dụng kiến thức đã học về nền văn minh Đại... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.52049 sec| 2250.383 kb