Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông

Bài 6 trong sách bài tập lịch sử lớp 10 Cánh diều đề cập đến một số nền văn minh Phương Đông. Nội dung bài học này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Bài học này giúp học sinh hiểu rõ hơn về các nền văn minh phương Đông, từ đó giúp họ nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

A. “Sông Nin là bầu sữa mẹ của văn minh Ai Cập”.

B. “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.

C. “Không có sông Nin thì không có Ai Cập”.

D. “Văn minh Ai Cập là quà tặng của sông Nin”.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ nội dung và yêu cầu của đề bài.2. Tìm hiểu về cơ sở hình thành... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại vì

A. đã tạo nên những đồng bằng rộng lớn, bồi đắp phù sa màu mỡ.

B. khí hậu tại các khu vực này thuận lợi cho canh tác nông nghiệp.

C. nền kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

D. có các hải cảng, nước sâu và kín gió.

 

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu của đề bài.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Xã hội phân chia thành các đẳng cấp là cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại vì

A. sự phân chia đẳng cấp tạo điều kiện thiết lập chế độ dân chủ.

B. các đẳng cấp trên có tiềm lực kinh tế, chính trị trên cơ sở bóc lột các đẳng cấp dưới.

C. các đảng cấp dưới không có điều kiện tham gia vào bộ máy nhà nước.

D. tạo điều kiện đẳng cấp trên có cuộc sống xa hoa.

 

Trả lời: Cách làm: - Đọc câu hỏi và nhận biết từ khóa: đẳng cấp, nền văn minh Ấn Độ, cổ - trung đại.- Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Xã hội Trung Hoa thời trung đại gồm những giai cấp cơ bản nào sau đây?

A. Chủ nô và nô lệ.

B. Quý tộc và nông dân.

C. Địa chủ phong kiến và nông dân.

D. Quý tộc phong kiến và nô lệ.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc câu hỏi và xác định những phần tử cần tìm trong câu trả lời.Bước 2: Nhớ lại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Sự khác biệt trong cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại so với văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại là

A. mô hình nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế.

B. xã hội phân chia thành các đẳng cấp khắt khe.

C. được hình thành bên lưu vực các công sông lớn.

D. kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc câu hỏi và xác định từ khóa: văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, sự khác biệt,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại vì

A. phù hợp với điều kiện tự nhiên.

B. tạo điều kiện thiết lập chế độ phân chia đẳng cấp.

C. nhà vua có quyền lực tối cao, tạo cơ sở cho sáng tạo những thành tựu văn minh.

D. tạo điều kiện cho giai cấp nông dân sản xuất nông nghiệp.

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là gì và tại sao nó quan trọng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Một trong những ý nghĩa của chữ viết Ai Cập thời kì cổ đại là

A. phản ánh trình độ tư duy cao của cư dân Ai Cập.

B. cơ sở của chữ tượng hình sau này.

C. cơ sở để cư dân Ai Cập giỏi về hình học.

D. biểu hiện cao của tính chuyên chế.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về ý nghĩa của chữ viết Ai Cập thời kì cổ đại.2. So sánh ý nghĩa đó với các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Thành tựu về lĩnh vực nào sau đây của văn minh Ai Cập thời kì cổ đại đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng kim tự tháp?

A. Tôn giáo, tín ngưỡng.

B. Toán học.

C. Kĩ thuật ướp xác.

D. Chữ viết.

Trả lời: Cách làm 1: - Bước 1: Xác định các lĩnh vực văn minh Ai Cập thời kì cổ đại.- Bước 2: Phân tích các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của Nho giáo?

A. Là một đóng góp lớn của nhân dân Trung Hoa đối với văn minh phương Tây.

B. Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ quân chủ ở Trung Hoa.

C. Thể hiện trình độ tư duy cao, lưu giữ thông tin lớn.

D. Cơ sở cho sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và xác định điều cần tìm là nội dung phản ánh đúng ý nghĩa của Nho giáo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Phát minh về kĩ thuật nào sau đây của người Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng hải?

A. La bàn.

B. Thuốc súng.

C. Kĩ thuật in.

D. Làm giấy.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từ khóa: phát minh kĩ thuật, người Trung Hoa, ảnh hưởng, phát triển, ngành hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11: Lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?

A. Y học.

B. Văn học.

C. Kiến trúc, điêu khắc.

D. Sử học.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định lĩnh vực nào của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại có ảnh hưởng lớn đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 12: Một trong những ý nghĩa của các công trình kiến trúc và điêu khắc của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại là

A. thể hiện ảnh hưởng của tôn giáo tới nghệ thuật.

B. có ảnh hưởng lớn đến văn minh thời Phục hưng.

C. phản ánh Hin-đu giáo là tư tưởng chính thống của Ấn Độ.

D. phản ánh tư tưởng độc tôn của Phật giáo.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc lại câu hỏi và xác định điểm chính cần tập trung.2. Xác định ý chính của câu hỏi và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13: Hãy ghép nền văn minh ở cột A với các thành tựu ở cột B sao cho phù hợp.

 

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ nội dung của cột A và cột B để hiểu rõ về nền văn minh và các thành tựu tương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 14: Hãy chọn từ cho sẵn đặt vào chỗ chấm (...) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp với thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại:

A. đá cẩm thạch trắng;             B. kiến trúc sư;           C. I-ta-li-a;      D. Ta-giơ Ma-han.

“Công trình tiêu biểu nhất của thời Mô-gôn là lăng ………...(1), được xây dựng vào thế kỉ XVII. Lăng là kết tinh tài nghệ của các ………..(2) và thợ thủ công nhiều nước: Ấn Độ, I-ran, Thổ Nhĩ Kì, ……..(3),... Toàn bộ lăng xây bằng ………..(4). Chính diện, gác chuông, tháp, sân đều bố trí rất hài hoà, bên trong, bên ngoài đều chạm trổ. Nhìn từ xa, tất cả cảnh vật của lăng in lung linh trên mặt nước hồ xanh biếc, trông lại càng kì diệu”.

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, 1999, tr.81)

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn tư liệu để hiểu nội dung và yêu cầu của câu hỏi.2. Xác định từ cần điền vào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 15: Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh phương Đồng thời kì cổ - trung đại Ở cột A với ý nghĩa của các thành tựu văn minh ở cột B cho phù hợp.

 

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn cần ghép các thành tựu của nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 16: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong ba công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý; địa điểm (thành phố quốc gia), thời gian xây dựng, mục đích xây dựng, giá trị hiện nay, thông điệp (bảo tồn, phát huy giá trị).

Trả lời: Cách làm 1:1. Xác định công trình kiến trúc cần giới thiệu là Vạn Lý Trường Thành.2. Tìm hiểu về địa... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46434 sec| 2261.492 kb