Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 cánh diều Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Bài 3 trong sách Bài tập lịch sử lớp 10 "Cánh diều" đề cập đến mối liên hệ giữa Sử học với các lĩnh vực khoa học khác. Đây thực sự là một phần quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về tính liên ngành và tầm quan trọng của Sử học trong nghiên cứu lịch sử.

Đề bài này gồm các câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn phù hợp nhất để kiểm tra hiểu biết của học sinh. Các câu hỏi đề cập đến việc Sử học cung cấp dữ liệu rộng lớn từ các lĩnh vực khoa học khác nhau như Sinh học, Thiên văn học, Toán học, Vật lí học để nghiên cứu lịch sử.

Ngoài ra, câu hỏi cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác như Triết học và Văn học. Sử học không chỉ đưa ra thông tin về quá khứ mà còn giúp xác định những nhân tố tác động đến quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ các nhà khoa học khác trong việc hiểu biết và thực hiện ý tưởng mới.

Bài tập này cũng đề cập đến vai trò của Sử học trong việc nghiên cứu và trình bày về các sự kiện lịch sử, như Bình Ngô đại cáo, đồng thời đưa ra kết luận rằng Sử học đòi hỏi việc sử dụng tri thức từ các lĩnh vực khoa học khác để nghiên cứu một cách toàn diện, cụ thể và chính xác.

Tóm lại, bài tập này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa Sử học và các lĩnh vực khoa học khác mà còn khuyến khích họ áp dụng kiến thức này vào việc nghiên cứu và hiểu biết về lịch sử một cách toàn diện và sâu sắc.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Các loại hình di sản văn hoá đóng vai trò như thế nào đối với việc nghiên cứu lịch sử?

A. Có sự kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu và khai thác tri thức của nhiều ngành khoa học.

B. Cung cấp tri thức cho nhiều ngành khoa học khác nhau.

C. Trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

D. Có mối liên hệ với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ.

 

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ khóa2. Xác định các loại hình di sản văn hoá3. Liên kết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Sử học có mối liên hệ đặc biệt gần gũi với các ngành khoa học xã hội và nhân văn nào sau đây?

A. Tâm lí học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Khoa học chính trị.

B. Triết học, Địa lí nhân văn, Văn hoá học, Công tác xã hội.

C. Chính trị học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học, Xã hội học.

D. Khảo cổ học, Nhân học, Văn học, Địa lí nhân văn, Triết học.

Trả lời: Cách 1: 1. Phân tích các ngành khoa học xã hội và nhân văn: - Tâm lí học, Ngôn ngữ học, Nhân học,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Tri thức về lĩnh vực nào sau đây đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn?

A. Sinh học.

B. Lịch sử.

C.Toán học.

D.Công nghệ.

Trả lời: Cách làm: - Xác định lĩnh vực nào đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Những thông tin của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ (sự ra đời, tiến trình phát triển, đặc điểm của ngành,...) có thể hỗ trợ Sử học thực hiện được nhiệm vụ nào sau đây?

A. Ghi chép sự đóng góp của từng ngành cho sự phát triển kinh tế.

B. Cung cấp thông tin hoạt động cho ngành Sử học và Dân tộc học.

C. Khôi phục, mô tả lịch sử hình thành và phát triển của từng ngành.

D. Tạo nên sự chuyển biến cho từng ngành để cùng hội nhập quốc tế.

Trả lời: Cách làm: 1. Xác định các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ liên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Để khôi phục lại lịch sử các trận đánh trên sông Bạch Đằng (các năm 938, 981 và 1288), các nhà sử học có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của những lĩnh vực cơ bản nào sau đây?

A. Khảo cổ học, Văn học, Địa lí nhân văn.

B. Nhân học, Sinh học, Địa lí nhân văn.

C. Văn học, Tâm lí học, Nhân học.

D. Khảo cổ học, Sinh học, Hoá học.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể sử dụng các lĩnh vực cơ bản như Khảo cổ học, Văn học và Địa lí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ảnh không đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của các ngành.

B. Cung cấp tri thức và những hiểu biết sâu rộng hơn về lịch sử văn minh.

C. Giúp những người làm khoa học tự nhiên và công nghệ điều chỉnh hoạt động hiệu quả hơn, tiến bộ hơn.

D. Đặt cơ sở cho việc hình thành và phát triển của ngành khoa học.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và tìm hiểu ý nghĩa của từng phần trong câu hỏi.2. Xem xét từng phương án... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Lĩnh vực nào sau đây hỗ trợ hiệu quả cho Sử học trong việc tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh cổ xưa thông qua quan sát từ không gian?

A. Thực tại ảo.

B. Công nghệ viễn thám.

C. Sinh học.

D. Trí tuệ nhân tạo.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực có liên quan đến Sử học và việc tìm kiếm dấu vết của những nền văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Chọn từ cho sẵn dưới đây đặt vào chỗ chấm (...) trong đoạn thông tin sau, thể hiện vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với sử học:

A. tái hiện; B. tri thức; C. dữ liệu; D. vật lí học; E. sử liệu

Các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ có vai trò quan trọng đối với Sử học trong quá trình sưu tầm, tìm kiếm ……...(1), nghiên cứu, tìm hiểu, ……….(2) quá khứ. Các lĩnh vực như …….…...(3), Hoá học, Sinh học, Địa lí tự nhiên, Thiên văn học, Toán học, Tin học, cung cấp …………..(4) rộng lớn và đa dạng cho các nhà sử học. Đó là hệ thống ….....(5) chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu, khái niệm,...

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định từ cần điền vào chỗ trống trong đoạn văn, dựa vào các từ cho sẵn và ngữ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9: Vì sao đối với lịch sử của một số lĩnh vực như: kinh tế, nghệ thuật, tôn giáo,... các nhà sử học lại cần có một nền tảng kiến thức vững chắc về lĩnh vực đó trước khi nghiên cứu chuyên sâu?

Trả lời: Cách làm 1: Bước 1: Xác định các lĩnh vực cần nghiên cứu chuyên sâu như kinh tế, nghệ thuật, tôn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10: Nêu ví dụ cụ thể về sự hỗ trợ của các lĩnh vực công nghệ viễn thái, thực tại ảo tăng cường, giải trình tự gen đối với Sử học.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực công nghệ có thể hỗ trợ cho Sử học như Công nghệ viễn thám, Thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11: Nối ý ở cột A với ý ở cột B về mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học khác sao cho phù hợp.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xác định mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học khác. Có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 12: Quan sát hình 3 và cho biết: để nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long qua Khu di tích Khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu (Hà Nội), cần có sự tham gia của chuyên gia từ các lĩnh vực nào?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và hiểu rõ đề bài.2. Xác định cần tìm các lĩnh vực chuyên gia cần tham gia... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13: Ngày nay, công nghệ thông tin có thể hỗ trợ học sinh trong học tập, lịch sử như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ học sinh trong việc học lịch sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42093 sec| 2266.18 kb