Giải bài tập sách bài tập (SBT) KTPL 10 cánh diều bài 20 Hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Đáp án bài 20 Hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Sách bài tập "Hệ thống pháp luật ở Việt Nam - Sách bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều" cung cấp đầy đủ phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương trình học. Đây là tài liệu hữu ích giúp học sinh nắm vững kiến thức bổ ích về hệ thống pháp luật ở Việt Nam.

Hy vọng rằng, qua việc làm bài tập và tự giải các câu hỏi trong sách, các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật tại đất nước Việt Nam và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày một cách chính xác và hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1. Em hãy quan sát các hình ảnh văn bản pháp luật dưới đây và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

giải giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều, giải sách cánh diều 10 môn giáo dục kinh tế và pháp luật, giải giáo dục kinh tế và pháp luật 10 sách mới bài 10, bài 20 Hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Trả lời: Cách làm:1. Quan sát các hình ảnh văn bản pháp luật được đưa ra.2. Xác định các văn bản theo thứ tự... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Trong các thông tin dưới đây, thông tin nào là quy phạm pháp luật, chế định pháp luật hay ngành luật?

1/ Chương II Luật Hôn nhân và gia đình gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội về kết hôn, gồm điều kiện kết hôn, những trường hợp cấm kết hôn, đăng kí kết hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật, xử lí vi phạm các quy định về điều kiện kết hôn, cản trở việc kết hôn đúng pháp luật,...

2/ Khoản 2, Điều 160 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

3/ Luật Môi trường bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh giữa các chủ thể (cá nhân, cơ quan, tổ chức Nhà nước) trong quá trình sử dụng, khai thác, giữ gìn và bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và trong cuộc sống ở gia đình, khu dân cư, cộng đồng và trong xã hội.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ các thông tin trong câu hỏi để hiểu rõ vấn đề.2. Xác định các thông tin nào là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3. Nội dung nào dưới đây không phải là ngành luật?

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)

A. Luật Hôn nhân và gia đình.

B. Quy định về Bảo vệ di sản văn hoá.

C. Luật Kinh tế.

D. Luật Tố tụng Dân sự. 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các ngành luật: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Kinh tế, Luật Tố tụng Dân sự.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4. Nội dung nào dưới đây là quy phạm pháp luật?

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)

A. Quy tắc xử sự bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành.

B. Quy tắc xử sự áp dụng trong quan hệ giữa mọi người.

C. Quy tắc xử sự để đảm bảo an toàn cuộc sống.

D. Quy tắc xử sự được áp dụng riêng trong một cơ quan, tổ chức.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ ý định của câu hỏi.2. Đọc lựa chọn và xác định nội dung của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 5. Hãy sắp xếp các văn bản pháp luật dưới đây ở mỗi lĩnh vực theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Luật Di sản văn hoá; Hiến pháp; Nghị định của Chính phủ. 

b) Luật Di sản văn hoá; Hiến pháp; Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

c) Hiến pháp; Nghị định của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoá đơn; Luật Quản lý thuế.

Trả lời: Để sắp xếp các văn bản pháp luật theo thứ tự từ cao xuống thấp, ta cần hiểu về cấp độ và tính chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 6. Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản pháp luật?

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)

A. Luật Phòng, chống ma tuý.

B. Luật Bình đẳng giới.

C. Nội quy công viên.

D. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ từng văn bản trong các đáp án để xác định văn bản nào không phải là văn bản pháp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 7. Hãy sắp xếp các điều khoản sau đây của từng lĩnh vực: Bảo vệ môi trường và Giáo dục, theo thứ tự từ cao xuống thấp và giải thích vì sao.

1/ Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (trích)

Điều 59. Bảo vệ môi trường nơi công cộng

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải, không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.

Hiến pháp năm 2013 (trích)

Điều 43. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (trích)

Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lí, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gây ô nhiễm môi trường.

c) Phạt tiền từ 3 000 000 đồng đến 5 000 000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này.

2/ Lĩnh vực Giáo dục

Luật Giáo dục năm 2019 (trích)

Điều 82. Nhiệm vụ của người học

1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục.

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập, được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

4. Được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

5. Được cấp văn bằng, chứng chỉ, xác nhận sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo và hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định. 

6. Hiến pháp năm 2013 (trích)

Điều 39. Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các điều khoản trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Giáo dục.2. Đọc và hiểu nội... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 8. Uỷ ban nhân dân huyện X ban hành quyết định phạt tiền từ 1 000 000 đồng đến 1 500 000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Được biết, Điều 20 Nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định mức xử phạt này là từ 500 000 đồng đến 1 000 000 đồng.

Theo em, việc Uỷ ban nhân dân huyện X ban hành quyết định với mức xử phạt vi phạm hành chính trên đây có phù hợp với Nghị định của Chính phủ hay không? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đề bài và xác định thông tin cần tìm trong các văn bản quy định.2. So sánh mức xử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 9. Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128, quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trong đó quy định không hạn chế việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Tuy vậy, ở một số nơi Uỷ ban nhân dân xã vẫn tự ban hành quy định cách li 3 - 5 ngày đối với người từ các địa phương khác về quê trong dịp Tết, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Theo em, việc quy định như trên của một số Uỷ ban nhân dân xã có phù hợp với trình tự của hệ thống văn bản pháp luật hay không? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc không hạn chế việc đi lại của người... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 10. Hãy kể tên một số văn bản pháp luật mà em biết.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm trên internet hoặc trong sách vở để tìm tên các văn bản pháp luật mà bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.56691 sec| 2257.492 kb