Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

Giải bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế trong sách bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật cánh diều

Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ về các chủ thể trong nền kinh tế và vai trò của họ đối với xã hội. Dưới đây là các câu hỏi và câu trả lời chi tiết cho từng bài tập:

Bài tập 1: Em hãy xác định các chủ thể kinh tế được thể hiện ở mỗi hình ảnh dưới đây và cho biết vai trò của từng chủ thể đó trong nền kinh tế.

  • Ảnh 1: Nhà máy, xí nghiệp - Vai trò: Tạo ra sản phẩm cho người dân.
  • Ảnh 2: Rạp chiếu phim - Vai trò: Tạo ra khu vui chơi, giải trí giúp người dân thư giãn.
  • Ảnh 3: Kinh doanh nhà đất - Vai trò: Người bán nhà cung cấp chỗ ở cho người dân.
  • Ảnh 4: Chính phủ - Vai trò: Cuộc họp Chính phủ nhằm giúp cho Nhà nước nhận thức được tình hình, đưa ra các giải pháp cho cuộc sống nhân dân.

Bài tập 2: Chủ thể nào dưới đây là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội?

Chọn đáp án: B. Chủ thể sản xuất.

Bài tập 3: Các cá nhân, tổ chức nào dưới đây là chủ thể trung gian?

Chọn đáp án: D. Thương nhân, người môi giới.

Bài tập 4: Chủ thể nào dưới đây có vai trò điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế khác hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả?

Chọn đáp án: C. Chủ thể tiêu dùng.

Bài tập 5: Em hãy nối các cá nhân, tổ chức ở cột B với các chủ thể kinh tế ở cột A cho phù hợp.

  • Chủ thể sản xuát: Doanh nghiệp mua yếu tố đầu vào, Chủ doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Doanh nghiệp nhà nước
  • Chủ thể tiêu dùng: Người môi giới, Siêu thị, đại lí
  • Chủ thể trung gian: Người mua đồ dùng sinh hoạt
  • Nhà nước: Chủ thể ban hành chính sách phát triển

Bài tập 6: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Đồng tình với ý kiến: B, D.

Không đồng tình với ý kiến: A, C, E.

Việc hiểu rõ vai trò của các chủ thể kinh tế trong xã hội là rất quan trọng. Hy vọng bài tập này giúp các em học sinh nắm vững kiến thức và ứng dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.48097 sec| 2227.352 kb